Profil firmy

O firmě

Námi dodávané informační, odbavovací, komunikační a řídicí systémy MHD a veřejné linkové dopravy řeší následující oblasti:

 • na straně dispečinku a dalších pracovišť  – řízení a dohled dopravy založený na vyhodnocování pozice vzhledem k jízdnímu řádu, údržba vozidel, výpravny a další řídící a kontrolní pracoviště – a to vše prostřednictvím jednoho řídícího SW – SPRINTER v různých variantách (IDS, MHD či řízení panelů – regionální či dopravních terminálů) s možností navázání i HW řešení radiové sítě dopravních podniků (radiokomunikační datové i hlasové ústředny) či radiových sítí mobilních operátorů. Nově pak pomocí backooofice pro zpracování transakcí v regionu a nahrávání vozidel
 • na straně „inteligentních vozidel“  – komponenty palubní systémů – palubní počítače EPIS 4.0Cx (nově), validátory, odbavovací počítače EPIS 5A FC, vnitřní a vnější LED panely vozidla, LCD panely pro cestující, stavění výhybek (automatické), přijímače povelů od nevidomých (nová generace), kamerový systém vozidla, GSM komunikace – wifi do vozidel, V2X, apod ….).
 • na straně vozoven aktualizaci dat ve vozidlech a sběr dat z vozidel – vyčítání dat z palubních počítačů a odbavovacích systémů, získávání provozních logů, vyčítání vážení a tachografů, apod. Nejnověji pak i správa systémů pro reklamu a dopravní informace.
 • na straně inteligentních zastávek a stacionárních panelů (LED či LCD) včetně komunikace s dispečinkem, s vozidly, nevidomými spoluobčany, varovným a výstražným systémem osob, kamerami, apod.
 • na straně dopravní cesty a její administrace – automatické stavění výhybek, preference na křižovatkách, spouštění „akcí“ ve významných bodech, apod. Nově se zabýváme i standardy V2X pro komunikaci vozidel a s okolím a s vozidly.
 • další doprovodné služby – jako jsou dálkové vyčítání dat z vozidel (např. o odbavení), dálkové řízení reklamního vysílání ve vozidlech, dálkové zobrazování zpravodajství ve vozidlech, apod.

Pro tyto oblasti nabízíme roli dodavatele systému včetně systémové integrace i již existujících prvků.


Historie firmy

Herm2-300x285Firma Ing. Ivo Herman, CSc. byla založena 1.5.1990 za účelem výroby a vývoje speciálních elektronických výrobků a navazovala na již předtím realizované významné projekty. Nosným programem firmy je návrh a realizace elektronických výrobků z oblasti zpracování akustických signálů, oblasti vysokofrekvenční techniky, databázových informačních a řídicích systémů, telekomunikačních systémů a obchodní činnost. V uvedených činnostech nabízí zákazníkům komplexní přístup k řešeným problémům.

Složení firmy zabezpečuje rychlé inovační cykly a technická řešení na úrovni dnešní doby. Množství vývojových úkolů řeší v současnosti až 27 vývojových pracovníků, což garantuje krátké inovační cykly a rychlý vývoj aplikací. Ty jsou prováděny v těsné návaznosti na požadavky zákazníků a podle jejich přání, kdy vznikají zařízení a systémy „šité na míru“. Velkou výhodou firmy je úzké napojení na vědecké kruhy a specializované technické vybavení Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, se kterou řešíme některé výzkumné úkoly. Mezi ně zejména patří projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporované Technologickou agenturou ČR – úspěšně ukončený projekt “Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy II” nebo nyní nově “Systém pro monitorování, vyhodnocování a řízení proudů chodců a cyklistů” nebo “Inteligentní veřejná doprava s využitím V2X“.


slozeni-firmy-cz-600x359Významný rozvoj firmy začal v roce 2006, kdy jsme pořídili nové výrobní prostory na ulici Brněnská 993 v Modřicích, které zajišťují dostatek místa pro další rozvoj. V roce 2007 jsme spustili vlastní osazovací linku SMT na plošné spoje a stali se tak technologicky nezávislí. V roce 2008 jsme získali certifikát řízení jakosti výroby ISO 9001:2000. A v roce 2009 spatřil světlo světa jeden z nejpokrokovějších informačních systémů pro veřejnou dopravu osob a to nejen v ČR (palubní počítač EPIS 4.0 a SPRINTER 2010) a později i kombinované informační zastávkové panely ELP s integrovanou kamerou, informačním kioskem a veřejnou WiFi (2012). V letech 2014/2015 jsme úspěšně realizovali projekt Czechinvest “Zvýšení výrobní a vývojové kapacity firmy” s tím, že jsme již od konce července zprovoznili novou výrobní linku a provedli výraznou inovaci vybraných výrobků. V roce 2016 jsme zahájili přestavbu budovy firmy a získali další rozvojové prostory. V roce 2017 jsme dokončili rozšíření výrobních a vývojových prostor o rozloze dalších 1000 m2 určených zejména pro vývoj. Celková stavební investice do přestavby firmy přesáhla 18 mil. Kč a navíc byla vybudována další výrobní linka v hodnotě cca 10 mil. Kč.

Díky usilovné práci a neustálým inovacím jsme se stali systémovými integrátory v oblasti informačních systémů v několika dopravních podnicích v ČR a v krajských dispečincích IDS. V oblasti informačních systémů vozidel veřejné dopravy jsme schopni dodat kompletní řešení vozidel (např. nové pojetí vozidel) včetně vozidlových LED i LCD panelů, komunikací, odbavení, apod.. V roce 2011 jsme zahájili vývoj nového typu kombinovaného palubního počítače společného i s odbavovacím systémem pro veřejnou linkovou dopravu včetně SW “backoffice”. V současné době je v ověřovacím provozu a od podzimu předpokládáme výrobu jak kompaktní varianty EPIS 5A FCC, tak i dělené EPIS 5 FCS a to včetně čtečky bezkontaktních karet Mifare Desfire a bankovních karet.

Pro získání úplného přehledu o odborných schopnostech naší firmy si Vám v následující části dovolujeme předložit výčet realizovaných úkolů, na jejichž úspěšném vyřešení se podílela firma Ing. Ivo Herman, CSc.


Herman systems, s.r.o.

V roce 2017 dochází po 27 letech působnosti na trhu k významné změně formy společnosti, kdy firma Ing. Ivo Herman, CSc. předává vybrané aktivity do firmy HERMAN SYSTEMS, s.r.o.

Adresa sídla firmy se nachází v stávajícím sídle provozovny:

    Herman systems s.r.o.
    Brněnská 993
    66442 Modřice
    IČO – 05903378

Zapsáno pod spisovou značkou C 98843 u Krajského soudu v Brně

V souvislosti s těmito změnami již došlo ve firmě k několika významným organizačním změnám v řízení firmy.


Významné technologické kroky

Firma jako první v ČR zavedla níže uvedené technologie:

řešení regionálního odbavení – EPIS 5A a nový Backoffice – jedno zařízení komunikující na více směrů
2019
nový typ pojetí vozidla (EPIS 4.0C, jednotky UCU 5.0, nová řada eth. přepínačů ECU, nová generace APC, integrace čelní kamery, a další …rok byl ve znamení projektu RIS II2018
zálohování zastávkových panelů pomocí lithiových akumulátorů a napájených z veřejného osvětlenízálohování digitálních označníků2017
systémy dálkově řízené reklamy spolu s veřejnou wifi pro cestujícíLCD s komunikacemi2016
kompaktní digitální zastávkové označníky s roztečí LED diod 3,8 mmdigitální označník2016
kamerový systém vozidla ovládaný přes palubní počítačkamerový systém2016
systém počítání cestujících integrovaný do palubního počítače (sledování obsazenosti vozidla)počítání cestujících2015
zobrazování aktuálních odjezdů navazujících vozidel ze zastávky na vozidlovém LCDvozidlový dynamický označník2014
systém přímé komunikace odbavovacího zařízení EPIS 5 FCx s dispečinky IDSEPIS 5FCx a dispečinky IDS2014
systém přímé komunikace vozidla s inteligentní zastávkouEPIS 4.0 a ELP2012
zavedení veřejného internetu na inteligentní zastávkyELP2012
palubní počítač s odděleným LCD displejem pro řidičeEPIS 4.02009
obousměrný komunikační systém OAS hlasového informování pro nevidomésystém OAS2007
dálkové sledování počtu cestujících na zastávkách integrováno vELP2007
indukční stavění tramvajových výhybek včetně identifikace vozidla systém BSV2007
monitoring světelného bodu do vzdáleností 600msystém MSB2005
kombinovanou fónickou a datovou síť se sledováním polohysystém SPRINTER2003
dálkové otevírání dveří vozidla MHD včetně zvukové indikace pro nevidoméEPNEV 3.03 TD2001
indukční stavění trolejbusových výhybek včetně identifikace vozidlasystém BSV2000
řízení napájecí soustavy vozidla MHD doplněné o měnič RDSTjednotka IJN 012000
trojnásobný digitální hlásič s nezávislými výstupyjednotka EPIS 1995


Aktivity firmy v jednotlivých oblastech

Oblast městské a veřejné hromadné dopravy

 • palubní počítače MHD řady EPIS 4.x - nový palubní počítač EPIS 4.0C s dotykovým 7″ nebo 8″ LCD displejem. Skládá se z dotykového LCD terminálu řidiče s kapacitní dotykovou plochou (EPT 4.08C) a vlastního počítače, které jsou propojeny pomocí jediného kabelu. Jednotka palubního počítače obsahuje průmyslové PC, desku hlášení a komunikací a desku inteligentního napájení. Vše v malé, kompaktní podobě. Tato rozdělená koncepce šetří místo na palubní desce a umožňuje jednodušší připojování dalších systémů.
 • palubní počítače veřejné linkové dopravy - nový palubní počítač EPIS 5.A FCx s kapacitním dotykovým 10,2″ LCD displejem (kompaktní i dělená varianta). Obsahuje tiskárnu s dlouhou dobou života, čtečku bezkontaktních bankovních a uživatelských karet, zákaznický displej, komunikace GSM/LTE, GPRS příp. UMTS, WiFi, čtyřnásobný nezávislý hlásič zastávek. Je založen na počítačích s PC, 32 GBajtů SSD, 2 GBajt RAM paměti.
 • validátory – jednotky pro samoobslužné odbavení cestujících ve vozidlech zejména MHD
 • vnitřní a vnější displeje vozidel - z vysoce svítivých LED diod umožňují zobrazení až tří řádky textu: čísla linky, cíle a významných zastávek. Vyznačují se vysokou hustotou LED, nízkým příkonem a vynikající čitelností. Jsou vyráběny i v ekonomické verzi. Do vozidel taktéž nabízíme LCD displeje pro cestující v různém provedení.
 • veřejná wifi ve vozidlech - kdy je možno jednotku dodat samostatně (jednotky UCU) nebo ji kombinovat s jinou jednotkou, zejména pak s LCD pro cestující.
 • jednotky sledování polohy MSP - zařízení pro sledování polohy vozidel a komunikaci s řidičem prostřednictvím GSM/GPRS/GPS. Standardně se vyrábí bez nebo s dvojnásobným digitálním hlásičem. Nyní připravujeme novou řadu MSP 5.0.
 • inteligentní zastávkové panely - jsou určeny pro informování cestujících v uzlech v LED či LCD technologiích. Jako první v ČR jsme integrovali kameru pro dálkové sledování dějů na zastávce. Standardně obsahují i systém informování nevidomých, na vyžádání pak i veřejné připojení WiFi pro cestující (WiFi point) a doplněné o zastávkový informační kiosek – LCD terminál cestujících (ipoint).
 • řízení radiových sítí MHD - jedno nebo více základnové řešení sledování vozidel MHD včetně hlasové a datové komunikace pomocí rychlých radiostanic a SW SPRINTER pro dispečerská a vozovenská pracoviště včetně porovnávání polohy vozidel s jízdními řády.
 • systém BSV - zařízení určené pro bezkontaktní (příp. automatické) stavění trolejbusových a tramvajových výhybek (BSV) a identifikaci průjezdu vozidel (i autobusů) včetně otevírání závor, vrat garáží, preferencí – část pro vozidla a pevnou část určenou do rozvaděčových skříní včetně dodávek celých řídících skříní. Schváleno i pro použití v tramvajích.
 • jednotky a zdroje pro řízení napájení v MHD - integrované jednotky napájení IJN 10N a IJN 12, napájecí reléové jednotky NRJ 02 a zdroje radiostanic řady MR 15/12 (nový typ) a MR 02 a inovované měniče klimatizace MK 12V/10A. Nově s elektronickým relé.
 • přijímače signalizace od nevidomých EPNEV - řada pro ČR i Slovensko. Nyní se dodává nová řada přijímačů s vyšší citlivostí a odolností proti přebuzení.
 • integrované digitální hlásiče s podporou radiových komunikací na krátké, střední a dlouhé vzdálenosti a s integrovaným FLASH diskem – EPIS 2.45 (nyní výběhový typ) a  jednoduchý levný nově připravovaný dvojkanálový vozidlový EPIS 3.02 určený do vozidel integrovaných dopravních systémů či integrovaný do modulů sledování polohy MSP.
 • systémy přenosu dat na krátké vzdálenosti v pásmech ISM pro vozovny a technologie na trati (komunikace s okolím, noční přehrávání dat a bezkontaktní snímání stavů z vozidel, apod.)

Oblast vysokofrekvenční techniky

 • přijímače signalizace od nevidomých EPNEV - soustava od vozidlových pro MHD a veřejnou přepravu osob, vlakových, zastávkových a domovních provedení pro organizace až po ucelený komunikační systém s hlasovým přehrávačem a bezdrátovou signalizací k přepážkovým pracovnicím (systém       OAS – orientační akustický systém pro nevidomé a silně slabozraké).
 • přijímače pro městské a obecní rozhlasy a bezpečnostní systémy - přijímače řady BIS (bezdrátový informační systém) a DIGI 100. Jsou vyvinuty jak pro analogové zpracování signálu (řada BIS), tak i digitální – univerzální HW platformu založenou na výkonném signálovém procesoru a digitálním zpracování signálu (řada PKZ). Nově je vyvinut i systém DIGI 100 (digitální radiová stanice).
 • komunikační systémy GSM/GPRS/UMTS pro hlasovou a datovou komunikaci s vozidly (náhrada mobilního telefonu pevně spojená s vozidlem. Jednotky umožňuji i zasílání kódovaných zpráv na vozidlo, příp. jeho sledování polohy.
 • RFID systémy – určené zejména pro dlouhodobé měření teploty a bezdrátové vyčítání obsahu paměti.
 • komponenty pro rozvod televizního signálu.
 • systémy přenosu dat na krátké vzdálenosti v pásmu zejména 5,4 GHz pro vozovny a technologie na trati (komunikace s okolím, noční přehrávání dat a bezkontaktní snímání stavů z vozidel).
 • radiové a datové modemy.

Oblast řídicích systémů:

 • řízení zapínání a sledování stavu veřejného osvětlení po silových vedeních do vzdálenosti 800 m - monitorování světelného bodu – MSB.
 • systémy sběru dat na velké vzdálenosti (do 3 km) – systém COLL.
 • přehrávače MP3 souborů pro vestavné a samostatné aplikace včetně dálkového ovládání.
 • signalizační systémy složené z LED diod (např. pro vozovny, signalizace stavu výhybek, apod.).
 • komunikační jednotky připojitelné na internet.
 • převodníky pro přenos dat (RS 232/LPT, izolované RS 232 / RS 485 nebo RS 232 / RS 422, RS 232 / IBIS).
 • ostatní elektronické zařízení.


Výčet významných prací firmy

 • 2018/2019 –  realizace projektu RIS II  -  montáž 759 vozidel – největší projekt svého druhu v ČR
 • 2018 – realizace dodávky komplexního systému pro DP Mostu a Litvínova – výbava 64 autobusů (palubní počítače a povelové přijímače) a informační systémy pro tramvaje a 19 zastávkových panelů.
 • únor 2017 – instalace zastávkových označníků s lithiovými akumulátory a s roztečí 3,8 mm napájených z veřejného osvětlení.
 • listopad 2016 - dodávka 72 kamerových systémů instalovaných do tramvají a trolejbusů v DPO a.s.
 • listopad 2016 – realizace městského informačního systému pro “malou MHD” v Berouně.  Součástí byly nové typy “slim” LCD, zastávkové panely a LED panely na označníky, povelové přijímače napájené ze solárních panelů, zastávkové označníky jednonohé (61), apod.
 • prosinec 2015 - dodávka komplexního systému pro DP Mostu a Litvínova – výbava 47 tramvají (palubní počítače, povelové přijímače a informační systémy, 25 zastávkových panelů a SW Sprinter včetně řízení radiové sítě.
 • prosinec 2015 - dodávka 16 inteligentních zastávek s LCD o velikosti 27″ pro město Ústí nad Labem včetně SW SPRINTER pro řízení zastávkových panelů.
 • říjen 2015 – ukončení realizace největší zakázky na palubní systémy v ČR pro oblast MHD za posledních 10 let – “Palubní počítač MHD” v DPO a.s., kde součástí dodávek byla výbava 617 vozidel, 6 vozoven, 2 dispečinky, řešení řízení radiové sítě, 39 vozidel počítání cestujících, apod.
 • červen 2015 – realizace největší dodávky zastávkových panelů v ČR pro bývalý Východočeský kraj – celkem 192 zastávkových panelů skládaných dle požadavků.
 • květen 2015 – realizace krajského zastávkového informačního systému ve Zlínském kraji (dodávka 26 panelů a serveru SPRINTER)
 • 2014 – 2015 – realizace dispečinku IDS JMK (HW i SW), který obsluhuje až 1700 vozidel (autobusy, MHD v Brně a vlaky) a řídí více jak 200 inteligentních zastávkových panelů. Řídicím SW je SW Sprinter pro IDS.
 • prosinec 2014 - dodávka 58 digitálních zastávkových označníků ELP 150 pro DPMB a.s. včetně modulu pro zpřesňování polohy vozidel.
 • červen 2014 - realizace nového typu zastávkových velkoplošných tříbarevných LED panelů pro nově vybudovaný dopravní terminál v Náchodě.
 • červen 2014 - dodávka 64 palubních počítačů EPIS 4.0A, nového řízení radiové sítě EPIS FD-NET, dispečerského SW SPRINTER 2014, automatického nahrávání vozidel MHD pro DPMJ a.s. a současně řízení preferencí na 15 křižovatkách v městě Jihlava.
 • prosinec 2013 - ukončení projektu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaného Technologickou agenturou ČR – projekt “Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy” řešeného v letech 2011 až 2013. V rámci projektu byl vyvíjen palubní počítač s odbavením EPIS 5 FC.
 • prosinec 2013 – ukončení vývoje palubního počítače s odbavením EPIS 5 FC, který je určen pro veřejnou linkovou dopravu.
 • prosinec 2012 – dodávka 51 elektronických inteligentních panelů pro velké uzly a rekonstrukce dalších 80 panelů.
 • prosinec 2012 – realizace komplexního informačního systému na dopravním terminálu na Svinovských mostech v Ostravě.
 • prosinec 2012 – dodávka 92 palubních počítačů EPIS 4.0A, nového řízení radiové sítě EPIS FD-NET, dispečerského SW SPRINTER 2013, automatického nahrávání vozidel MHD pro DSZO s.r.o. a 42 řídicích jednotek pro preferenci na křižovatkách ve městě Zlín.
 • listopad 2012 – realizace informačního systému na dopravním terminálu v Chebu.
 • červen 2012 – dodávka 12-ti inteligentních zastávek včetně komunikace mezi vozidly a zastávkovým panelem pracující v privátní radiové síti. Dispečerský systém SPRINTER byl rozšířen i o ovládání LED panelů na inteligentních zastávkách.
 • září 2011 – realizace zastávkového informačního systému v Brně na České.
 • září 2011 – tvorba systému automatického stavění výhybek pro palubní počítače EPIS 4.0.
 • červen 2010 – systém pro řízení preferencí křižovatek v radiové síti TAIT v městě Plzni (více jak 25 křižovatek) včetně grafického editoru křižovatek a jeho provázanosti na palubní počítač EPIS 4.0x.
 • červen 2010 – řešení velkoplošných informačních panelů založených na plazmových či LED displejích pro zobrazování dopravní situace v dopravních uzlech se schopností sběru dat z inteligentních označníků v jejich okolí.
 • červen 2010 – velký zastávkový označník 8 řádkový oboustranný řízený GPRS nebo přes internet (nízkoenegetický) obsahující 27 tisíc svítících bodů.
 • květen 2010 – Nová verze dispečerského informačního systému SPRINTER 2010 obsahujícího mapové podklady a mnoho dalších novinek.
 • květen 2010 – systém radiového sběru polohy služebních vozidel a vedení knihy jízd.
 • duben 2010 – mále zastávkové označníky s energeticky úsporným řešením řízené pomocí GPRS a obsahující i varovný systém obyvatelstva a povelový přijímač nevidomých – vyrobeno pro Dopravní podnik města České Budějovice ve spolupráci s firmou Colsys s.r.o., TSE s.r.o. a IPM (Itálie).
 • březen 2010 – automatické vyhlašování zastávek ve vozidle MHD dle polohy GPS.
 • březen 2010 – automatický systém stavění řízení vlakové cesty pro trolejbusové vozovny.
 • březen 2010 – hlasová radiová ústředna obsluhující 32 hlasových kanálů a 3 základnové radiostanice o 8 radiových kanálech.
 • listopad 2009 - systém nahrávání dat do vozidel na frekvenci 5,8 GHz s vysokou průchodností dat – 1 Mbajt/1s (čistá přenosová rychlost).
 • říjen 2009 – univerzální komunikační jednotka ethernet zajišťující napájení WiFi antén a komunikaci na frekvenci 866 MHz s dálkovým dohledem.
 • září 2008 – spolu s firmou GES vítězství ve výběrovém řízení “Dynamický dispečink” v PMDP a.s.
 • 2006 – realizace centrálního dispečinku jihomoravského kraje v rámci konsorcia firem GITY a.s. a T-mapy s.r.o. a zahájení výroby jednotek MSP 1.1.
 • 2005 – vývoj monitorování světelného bodu po silových vedeních ve spolupráci s firmou DAT-MO-LUX s.r.o.
 • 2005 – vývoj jednotky pro měření teploty u přepravovaného zboží – projekt ECOFRIDGE.
 • 2004 – trvá - nový systém BSV s modulací FSK a přenosovou rychlostí 4 800 kbit/s.
 • 2002 – 2006 – vývoj a výroba unikátního systému DATA-COLL pro sběr na dlouhé vzdálenosti – cca do 10 km ve spolupráci s firmou DAT-MO-LUX s.r.o..
 • 2002 - 2010 – dodávka kompletních informačních systémů EPIS 2.45 UIR pro DP Ostrava a.s. a její plnění včetně rychlých radiokomunikačních kanálů na kmitočtu 2.45 GHz pro nahrávání vozidel.
 • 2002 – trvá – realizace několika smluv na dispečerské řízení radiové sítě pro DP Ostrava, a.s. založené na jednotkách EPIS umožňující přenos dat a lokalizaci polohy z více základnových radiostanic.
 • 2001 - 2005 – člen vítězného konsorcia na dodávku „řídícího a informačního systému“ pro DPMB a.s. (cca 385 hlásičů EPIS 2.45, 550 kusů IJN 10, 300 kusů systémů BSV, apod.).
 • 2001 - dodávka více jak 350 kusů přijímačů pro nevidomé EPNEV 3.03TD pro tramvajový a trolejbusový provoz s automatickým otevíráním dveří a identifikačním trylkem prostoru dveří v DPO a.s.
 • 2001 - 2006 – jednotka přijímače PKZ pro místní bezdrátové rozhlasy. V roce 2005 – 2006 vývoj a výroba inovované jednotky pro firmu VEGACOM a.s.
 • 2000 – trvá – zahájení výroby integrovaných jednotek napájení IJN 01. Dnes se vyrábí IJN 10N, IJN 12, NRJ 02 a další.
 • 2000 – trvá – výroba řídicích skříní trolejbusových výhybek BSV-S 01, BSV-S 02 a BSV-S 03 pro DPMB a.s. (magnetické a motorové trolejbusové výhybky).
 • 2000 – trvá – zahájení výroby komponentů bezkontaktního stavění výhybek BSV pomocí induktivní smyčky.
 • 1999 – výroba samostatných 6-ti kanálových jednotek přijímače signalizace od nevidomých EPNEV včetně schopnosti generování trylků pro akustické výstupy v několika provedeních.
 • 1998 – 1999 – vývoz digitálních hlásičů EPIS 2.36 do okolních zemí (Polsko, Bulharsko, Litva, Slovensko, Lotyšsko, …).
 • 1998 – 2002 – Uvedení hlásiče EPIS verze 2.36 NMR na trh (oproti předchozí verzi může obsahovat rychlou sběrnici, přijímač signalizace od nevidomých a radiový maják na krátké vzdálenosti 64 kbit/s – KORIS (vyrobeno více jak 350 ks).
 • 1998 – zahájena výroba zdrojů pro vozidlové radiostanice 13,8V/4A s nastavitelným výstupním napětím
 • 1998 – ve spolupráci s firmou BUSE zavedení výroby integrovaných skříní BSH pro KAROSU a.s., Škodu Ostrov, s.r.o. a ČKD Dopravní systémy. Zajištění možnosti objednání digitálních hlásičů přímo od dodavatele autobusů, trolejbusů i tramvají.
 • 1997 – 1999 – Vývoj adapterů pro jednotku EPIS použitou v obousměrně ovládaných tramvajích typu KT-8. V současné době je vyráběna nová univerzální verze adapterů s obousměrnou komunikací, která je plně programově řízena a umožňující přenos video signálu přes celou tramvaj.
 • 1997 – 1998 – Uvedení nové generace hlásičů EPIS verze 2.36 na trh (vyrobeno více jak 210 ks digitálních hlásičů).
 • 1996 – 1998 – programová realizace algoritmu modemu FFSK 1200 bit/s na signálovém procesoru, který je použit v digitálních hlásičích EPIS pro komunikaci s dispečerským stanovištěm.
 • 1996 – vítězství ve výběrovém řízení na elektroakustickou jednotku EPIS 2.35 s podporou radiových komunikací vozidla v Dopravním podniku Ostrava, a.s.
 • 1995 – 1996 – Úprava velmi kvalitní metody kódování řeči MPEG pro potřeby dopravních podniků, kde bylo prozatím dosaženo datového toku < 40 kbit/s pro frekvenční pásmo hlásiče do 10 kHz. Došlo tak ke zdvojnásobení kapacity hlásiče pouhou výměnou databází a programu.
 • 1995 – 1996 – návrh, vývoj a výroba digitálního hlásiče EPIS (verze 2) rozšířeného o vnitřní a vnější rozhlas vozu a podporu radiových komunikací vozidla a její ověření v provozu (výroba 12 kusové prototypové série).
 • 1995 – Realizace a výroba modemů 1200 bit/s pro pomalý sběr dat pomocí radiostanic přes rozhraní RS 232 . Modemy použity i pro sběr řídících informací v televizních kabelových rozvodech.
 • 1994 – 1995 – Vývoj a realizace funkčního vzorku digitálního hlásiče EPIS verze 1.00 předvedeného na 37. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v rekonstruované tramvaji T3R na podzim 1995 v expozici ČKD Tatra, a.s.
 • 1993 – 1994 – Návrh, vývoj a realizace modemu pro “alternativní videotexovou službu” pro SPT Telecom, a.s. Nejvýznamnější výsledky byly funkční vzorek modemu řízeného signálovým procesorem, návrh specializovaného komunikačního protokolu pro efektivní vícekanálový přenos kombinovaných dat a zvládnutá metoda kódování řeči.
 • 1989 – 1990 – Vývoj a realizace grafického editoru jazyka SDL (Specification and Description Language – viz. doporučení ITU Z.100 ) určeného pro popis paralelních dějů v řídících systémech reálného času.
 • 1986 – 1989 – Realizace telekomunikačního simulátoru volání účastnických stanic pro SPT Telecom. Jednalo se o vývoj unikátního multiprogramového zařízení řízeného počítačem s 80-ti analogovými výstupy simulujícími chování telefonních účastníků pro různé druhy telefonních ústředen.
 • 1983 – 1998 – Vývoj, realizace a sériová výroba úplného sortimentu vysokofrekvenčních pasivních a aktivních filtrů, zesilovačů a konvertorů do frekvence 1 GHz. Za nejvýznamnější úspěch v této oblasti lze považovat homologaci filtrů pro televizní kabelové rozvody (1994).
 • 1983 – Návrh a realizace domovní akustické ústředny doplněné o zabezpečovací a řídící funkce a rozhraní na telefonní linku (zařízení je doposud v činnosti).