Přijímací smyčky a přijímače

Obecné vlastnosti přijímacích jednotek BSV TR a RC

Přijímací jednotky typu BSV-TR xx slouží k bezdrátovému přijmu signálu vysílaného z vozidla. Jednotky systému BSV pracují ve volném pásmu dle generální licence č. GL-30/R/2000 vydané ČTÚ 21.11.2000 pod č.j. 502500/2000-613 s přenosovou rychlostí 1200 bit/s (AM) nebo 4800 bit/s (FM) na frekvenci v pásmu 120 kHz.

Základní zapojení přijímací části signalizace od vozidla pro výhybku

Vzdálenosti stavěcí induktivní smyčky od výhybky musí být dostatečná vzhledem k reakci řidiče na případné špatné nastavení výhybky, rychlosti vozidla a polohy vysílače BSV na vozidle. Tato minimální vzdálenost stavěcí smyčky od výhybky je 20 m (platí pro tramvaje i trolejbusy).