Textové informační LED panely

Základní vlastnosti informačních textových zastávkových panelů

Textové LED panely jsou určeny pouze k zobrazování zejména textových informací. Obsahují písmena, číslice, alfanumerické znaky a případně uživatelsky definované semigrafické znaky. Vyrábí se v různých velikostech panelů.

Panely s malým počtem řádků a menším množstvím zobrazitelných znaků jsou vhodné pro označování odjezdů z daných stanovišť, tj. každé stanoviště je vybaveno textovým informačním panelem, který zobrazuje pouze odjezdy na tomto nástupišti. Tato koncepce výrazně zjednodušuje orientaci cestujících na nástupišti a na celém terminálu.

Panely s velkým počtem řádků a velkým množstvím zobrazitelných znaků jsou vhodné pro umístění na příchozích cestách dopravních terminálů či velkých přestupních uzlů. Jsou určeny zejména pro snadnou orientaci příchozích cestujících tak, aby rychle a přehledně získali informaci o odjezdu spoje, čísle jeho nástupiště a případně i zpoždění v rámci dopravního terminálu.

Komunikační a řídicí část panelů obsahuje komunikační rozhraní typu:

  • Ethernet připojené optickou sítí směrem na dohledové pracoviště (dispečink). Komunikační rozhraní je volitelné dle místní situace (např. RS 485).
  • Datové interní rozhraní na povelový přijímač signalizace od nevidomých včetně zesilovače se zvukovým výstupem a reproduktor.
  • Rozhraní pro řízení ventilátorů určených pro chlazení síťových zdrojů panelů a celkové ventilace panelu za účelem prodloužení životnosti.
  • Rozhraní pro řízení napětí na LED diodách, které zajišťuje nízkou spotřebu a nezávislou možnost regulace svitu obou stran panelu.

Řízení panelu je prováděno pokyny řídicím SW ze serveru umístěným v dohlížecím stanovišti.

Panely jsou koncipovány tak, aby splňovaly normu EN 60721 – 3 – 5 týkající se intenzity deště (6 mm/min) a intenzity slunečního záření (1200 W/m2 po dobu 8 hodin).

Na čelní ploše panelu, mimo aktivní zobrazovací plochu s LED diodami, jsou nalepeny texty charakterizující rozmístění polí na panelu.