C-ITS jednotky OBU (V2X)

Jednotka OBU (On-board unit) je komunikační jednotka, jejíž úlohou je zajistit komunikaci vozidla s okolními vozidly a s prvky opravní infrastruktury. K tomu využívá komunikaci V2X (Vehicle to everything, případně známé jako C2X). Jedná se decentralizovanou komunikaci v pásmu 5,9 GHz. Pro komunikaci je použit evropský standard ITS-G5. Takto komunikující vozidlo se pak stane součástí systémů kooperativních inteligentních dopravních systémů, které jsou známé pod zkratkou C-ITS.

Cílem komunikace je zejména zvýšit bezpečnost dopravy včasným varováním řidičů a zároveň zvýšit efektivitu dopravy, například preferencí na křižovatkách.

Naše společnost nabízí jednotky OBU zejména pro speciální vozy, tedy pro:

  • Vozy veřejné dopravy
  • Zásahové vozy pro slžoky Integrovaného záchranného systému
  • Vozidla správců komunikací

Pro každé použití je jednotky vybavena speciálním softwarem tak, aby dokázala spolehlivě plnit dané úkoly.


Další informace je možné nalézt i na našem specializovaném webu V2X Priority.


tram-in-stop