Bezkontaktní stavění výhybek

Systém bezkontaktního stavění výhybek (dále BSV) indukční metodou je určen pro přenos krátkých datových zpráv mezi vozidlem MHD a pevnou částí výhybky či identifikačním či řídícím bodem průjezdu. Komunikace se realizuje pomocí magnetického pole vytvářeného vysílací cívkou umístěnou na pod vozidlem MHD směrem ke koleji a snímaného cívkou umístěnou mezi kolejemi nebo umístěnou na sběrači a snímaného cívkou umístěnou nad trolejí. Obě generace systému BSV pracují ve volném pásmo dle generální licence č. GL-30/R/2000 vydané ČTÚ 21.11.2000 pod č.j. 502500/2000-613 s přenosovou rychlostí 1200 bit/s (AM) nebo  4800 bit/s (FM). Délka přenášené užitečné informace je obvykle 36 bitů. Zabezpečení je kódem CRC-12, příp. CRC-16. Výroba komponentů pro modulaci AM již byla ukončena.

Rychlost 4800 bit/s znamená, že jeden datový rámec se odvysílá za cca 15 ms.


Systém bezkontaktního stavění výhybek či indikace průjezdu vozidla zaručuje spolehlivý přenos krátkých zabezpečených datových zpráv mezi vozidlem a přijímacím zařízením (výhybkou, vrátnicí vozovny, identifikačním bodem) o standardně rozsahu 36 bitů do vzdálenosti od 80 cm do 200 cm *) induktivní metodou v pásmu 115 – 130 kHz.


*) dosah je platný, pokud vozidlo splňuje normy EMC.