OBU pro správce komunikací

roadworksSprávcům komunikace nabízí jednotka OBU zejména bezpečnější výkon práce pro jejich zaměstnance při výkonu služby. Vozidlo tak může varovat okolní vozidla o aktuálně probíhající práci na silnici, například o uzavření pruhu či zimní údržbě. Toto varování se spustí automaticky při aktivování příslušného zařízení, např. majáku či radlice.

Jednotky OBU jsou typicky instalovány na:

  • pracovní vozy, např. vozy zimní údržby či zametače,
  • asistenční vozy,
  • výstranžé vozíky a přívěsy


Varování pak bude zobrazeno na displeji projíždějících vozidel (pokud komunikaci V2X podporují).

Společnost Herman již instalovala přes 100 jednotek na vozy správců komunikací, a to na všechny typy vozů.