OBU pro montáž do vozu

Jednotka OBU pro montáž do vozu je určena pro vestavbu do rozvodné skříně vozidla či do jeho kabiny. Je třeba  k ní připojit externí antény, které pak jsou typicky umístěny na střeše vozidla. Jedná se o standardní jednotku OBU, která umožňuje připojení nejrůznějších sběrnic z vozidla.

Jednotka je připravena plnit úkoly, které se od C-ITS jednotky OBU očekávají. Dokáže vysílat varovné zprávy dle specifikací C-ROADS a zároveň dokáže přijaté zprávy zobrazit řidiči buď na dedikovaném displeji, nebo na speciální aplikaci v tabletu. Je použitelná jak na vozech veřejné dopravy, tak na vozech IZS či vozech správců komunikací. HW je totožný, liší se jen chování jednotky. 

Jednotka podporuje tyto use-case dle specifikace C-ROADS:

  • RWW-RM - mobilní práce na silnici
  • RWW-WM - zimní údržba
  • HLN-EPVA - průjezd zásahového vozidla
  • HLN-EPVI - probíhající zásah zásahových složek
  • HLN-PTVC - nebezpečné křížení pro vozidlo VD
  • HLN-PTVS - vozidlo veřejné dopravy v nebezpečné zastávce.

Nezávazná poptávka