Zastávkové informační LCD panely

Obecné vlastnosti zastávkových informačních LCD panelů

Zastávkové LCD lze použít uvnitř čekáren a krytých terminálů nebo přímo na zastávkách či dopravních uzlech, pokud možno v přístřešcích chráněných z důvodu čitelnosti pře přímým sluncem. Při použití LCD panelů pro vnější prostředí je nutno dbát skutečnosti, že vnější světlo má mnohonásobně vyšší intenzitu světla než vnitřní, resp. než je maximum svitu LCD. Níže je uvedena tabulka, která popisuje typická osvětlení v různých prostorách.


Nová generace SLIM zastávkových LCD – ELP 855Ax v antivandal provedení – zobrazení “na ležato”.


Z této tabulky je zřejmé, že intenzita osvětlení v místnosti a venku v létě v poledne může nabývat více jak 1000 násobného rozdílu. Proto pro vnější prostory nelze použít běžně dodávané LCD panely, ale tyto musí mít výrazně vyšší svítivost (minimálně 1000 Cd/m2) a musí obsahovat filtry proti slunečnímu záření (jinak se LCD vypálí – zhnědnou). Další nevýhodnou vlastností TFT LCD displejů je, že na přímém slunci černají a tím jsou čitelné z krátké vzdáleností (výrazně se sníží kontrast). Z toho samozřejmě vyplývá i jiná cena displejů (opět jsou to násobné rozdíly v ceně LCD displejů). Porovnání použití vnějších LCD oproti LED panelům je zde.

LCD panely je nutné použít transmisivním či reflexním režimu, kdy mají schopnost pohlcovat světelné paprsky. Skutečností však zůstává, že LED panely mohou mít až 50x vyšší svítivost než LCD. Taktéž životnost LED panelů je násobně vyšší než u LCD panelů. Proto doporučujeme používat LCD panely (pokud je to možné) hlavně pro vnitřní použití či vnější použití, kde není panel vystaven přímému světelnému záření (např. ve stínu přístřešku). Zvláštní kapitolu pak tvoří nově používané “elektronické papíry”, tj. LCD typu cholesterický displej nebo elektroforetický displej – podrobněji zde.

Obecně mají dodávané LCD panely různé typy rozlišení a svítivosti a to od 400 Cd/m2 v místnosti čekáren až po 1500 Cd/m2 ve vnějších prostorách. Jejich životnost je vhodné požadovat minimálně 50 tis. hodin (naše standardní dodávka). Co se týče teplotního rozsahu, tak ten zpravidla bývá pro velké LCD displeje nad 32″ od 0°C – 50°C, a proto musí obsahovat tepelnou regulaci (topení, chlazení a větrání).

V rámci provedení lze údaje o odjezdech na LCD displejích zobrazovat standardně na “ležato” nebo je možno je možno pro zvětšení množství zobrazovaných odjezdů tyto zobrazit na “stojato”. Toto je zachyceno na následujícím obrázku pro ELP 865 (tj. velký panel o úhlopříčce 65″). LCD panely dle tohoto provedení pak mají rozdílné mechanické provedení a je nutno toto udat do objednávky.


SLIM vnější LCD – typ ELP 865E – V – provedení zavěšení vertikální pro zvýšení množství odjezdů.


Z hlediska spotřeby je nutné si uvědomit, že u LCD panelů je nutné podsvítit celou plochu displeje a to bez rozdílu na zobrazovaný obsah. Z toho plyne, že spotřeba LCD panelu je trvalá a vždy mnohem vyšší než u LED panelu.

Zastávkové informační LCD panely vyrábíme ve vnějším či vnitřním provedení jako stacionární (zpravidla na zakázku) nebo sériově do vozidel veřejné dopravy (linkové či regionální). Mechanickou konstrukci se snažíme provádět pomocí svařovaných hliníkových konstrukcí z důvodu nižší hmotnosti nebo z nerezové oceli.

LCD panely se vyrábí v následujících možných provedeních:

  • zastávkové LCD panely vnější (jednoduché, dvojité a s integrovaným hodinovým systémem)
  • zastávkové LCD panely vnitřní
  • vnější LCD panely s dotykovou plochou či bez (informační zastávkové kiosky – i-point)

Ovládání zastávkových LCD

Řešení ovládání zastávkových LCD panelů nabízíme v několika možných variantách:

  • je přímo napojené na dispečerský systém (např. náš SPRINTER) a odtud dostává příslušné informace v pravidelných intervalech.
  • panel je aktivní a sám si stahuje požadované informace ze serveru IDS či MHD, např. řešení používané v MPV (ROPID, KODIS, KOVED, …).
  • panel komunikuje s naším MEDIA serverem a odtud získává potřebné informace. V tomto případě může obsluha serveru zadávat i střídání dopravních informací či reklam na zastávkovém LCD.

Tabulka typických osvětlení prostor

Následující tabulka popisuje intenzitu svitu v různých situacích (převzato z Tabulka typických osvětlení uvedenou na stránkách www.stavebnictvi3000.cz/clanky/zarovka-usporna-zarovka-mnozstvi-svetla. Je z ní naprosto zřejmé, že osvětlení v kancelářské místnosti má minimálně 300x nižší intenzitu světelného toku než osvětlení v ostrém poledním svitu odpoledne.

Světelný zdroj
E (lx)
I (W/m2)
Osvětlení v noci při úplňku
2·10-1
3,08·10-4
Osvětlení k pohodlnému čtení
50
0,074
Kancelářské osvětlení
300
0,44
Výborné osvětlení v místnosti
700
1,02
Sluneční světlo, hodinu před západem
1 000
1,47
Denní světlo, zataženo
3 000
4,41
Slunný den ve stínu stromu
10 000
14,7
Ostrý sluneční svit v poledne
100 000
147


Tabulka některých typických osvětlení v luxech a související intenzity světelného toku I ve W/m2. Osvětlení v luxech (2. sloupec) získáme jako hodnotu intenzity světelného toku (3. sloupec) vynásobenou maximální světelnou účinností záření Km = 680 lm/W.