Komunikační prvky

Pro vozidla dodáváme komunikační jednotky zajišťující komunikace uvnitř vozidla pomocí vozidlových sběrnic (zejména ethernet a IBIS, příp. RS 485 a CAN), komunikace určené pro cestující ve vozidle (veřejná wifi) a radiové komunikace vně vozidla a to směrem na dispečink a obslužné servery (založeno na GSM komunikacích), na komunikaci s dopravní infrastrukturou (krátko či středně dosahová radiová komunikace) a na aktualizaci dat ve vozovnách (vozovenská wifi).