Zastávkové informační LED panely

Obecné vlastnosti zastávkových LED panelů

Elektronické zobrazovací zastávkové panely (dále ELP) jsou systémy určeny k zobrazování jak textových informací, tak i grafických informací či k hlasovému informování cestujících na zastávkách o příjezdu, zpoždění, odjezdech prostředků veřejné přepravy osob či o mimořádných situacích v dopravě nebo jiných událostech v okolním regionu.

Tyto panely  se vyznačují především velmi dobrou čitelností za jakýchkoli povětrnostních podmínek (zejména pak za plného slunečního svitu), dlouhou životností a celkovou nízkopříkonovostí v porovnání s konkurenčními LED či zejména LCD řešeními. Např. jeden textový řádek LED panelu pro ELP 310 (oboustranný, 5 řádků textu) má průměrnou roční spotřebu při rozpočítání na jeden řádek textu 7 W, přičemž obdobně velká plocha vysocesvítivého LCD displeje (plocha 615 cm2) by měla roční spotřebu minimálně dvojnásobnou a na slunci ze vzdálenosti 15 m by byla obtížně čitelná.

Informační panely ELP se vyrábí se v různých velikostech, roztečích LED diod a v různých provedeních. Plocha LED diod je buď souvislá bez mezer mezi řádky a vytváří tak grafickou plochu, na které je zobrazován text či grafické symboly, nebo s mezerami mezi řádky a je určena pro texty a případně jednoduché symboly. Tím, že je použita mezera mezi řádky, je zvýšena čitelnost textu.

Zastávkové LED panely se vyrábí:

  • jako monochromatické (jednobarevné) v barvách červená, žlutá, bílá a případně další na vyžádání,
  • dvoubarevné (resp. tříbarevné) v provedení žlutá, červená a oranžová (dnes dražší jako RGB),
  • RGB (barevné) a v provedení s 256 nebo 4096 barvami. U RGB panelů je třeba počítat s tím, že spotřeba může být až trojnásobná oproti monochromatickým panelům (pokud svítí v LED diodě všechny barvy RGB naplno – bílá barva).

Informační LED panely lze uchytit pomocí nosníků na sloupy či na zeď s různým typem uchycení (obvykle zezadu pomocí mechanického rámu). Na přání tento nosný rám může být vestavěn do LED panelů. Jsou charakteristické větší roztečí LED diod (a tím i viditelností z větší vzdálenosti), než je tomu u digitálních označníků.

Komunikační schopnosti elektronických panelů ELP jsou:

  • Modul GSM/GPRS či UMTS, LTE,
  • Alternativně přes Internet (např. ADSL).
  • Moduly WiFi pro bezdrátové propojení více panelů na zastávkách.
  • Moduly WiFi pro připojení cestujících k veřejnému internetu (veřejný HOT SPOT).
  • Sběrnice RS 485, Ethernet či optické kabely přes „media“ konvertory.