Kamerové systémy

Kamerové systémy ve vozidlech jsou určeny pro záznam dění z vozidel veřejné dopravy či jejich okolí. Jedná se o:

  • sledování dění ve vozidle dle nastavených pravidel,
  • sledování dějů při nástupu a výstupu – protože sledují vnější prostor, zapínají se pouze při otevření dveří,
  • sledování dění za vozidlem – aktivuje se při zařazení zpátečky. V tomto případě pracuje kamera v režimu reálného času (zpoždění obrazu je minimalizováno)
  • sledování dějů před vozidlem
  • sledování stavu nasazování sběrače na trolejové vedení – aktivuje se automaticky při aktivaci tohoto systému ve vozidle.

U jednotlivých kamer se pak dá určit, které z nich mají pořizovat záznam, a které poté slouží pouze k zobrazování dění před kamerami. U kamerových systémů, pokud mají být integrovány s palubními informačními a odbavovacími systémy, je třeba vzít v úvahu, že jedna kamera poskytne cca následující datový tok:

  • pro záznam na disk – 2,5  až 4 Mbit/s
  • pro zobrazení ve čtveřici na LCD monitoru  – 0,75 Mbit/s

a to dle nastavené komprese videotoku a počtu snímků / sekunda. Z toho plyne, že integrace do jedné sítě je vhodná pouze do 6-7 kamer. Ale i zde je vhodné udělat analýzu stavu komunikace v síti.

V praxi je proto Systém je uspořádán tak, že může vytvářet samostatnou ethernetovskou sít ve vozidle určenou pouze pro kamerový systém. Tato konfigurace je vhodná zejména tehdy, pokud je ve vozidlo více kamer a datový provoz z kamer poté nezatěžuje provoz po sběrnici pro řízení informačního a odbavovacího systému. Tato výhoda se projeví zejména při využití kamer s přenosem dat v reálném čase (couvací kamery, natrolejovací kamera, apod.).

Systém tak v současné konfiguraci umožňuje vytvořit:

  • integrované kamerové systémy - tyto jsou propojeny s palubním počítačem a tento umožňuje jejich ovládání a současně umožňuje směřovat záznamy při on-line vyčítání do centra jejich zpracování.
  • ostrovní kamerové systémy – tyto jsou budovány pokud možno nezávisle na palubní informatice a palubním počítači.
  • čelní záznamová kamera – snímá a ukládá dění před vozidlem a je obvykle použita jako důkaz při řešení dopravních nehod. V tomto případě je výhodná integrace s palubním počítačem.

Systém může pracovat samostatně nebo ve spolupráci s palubním počítačem EPIS 4.0x pro MHD či s palubním počítačem EPIS 5.0Ax pro VLD.