Ostrovní kamerový systém

Pod pojmem “ostrovní” kamerový systém lze chápat sestavu komponentů zajišťujících záznamy dění z vozidel či z okolí vozidel na SSD disk pro pozdější analýzu dějů při “nějakém” protiprávním incidentu. “Ostrovní “v tomto případě znamená, že kamerový systém nemá významnou vazbu na vozidlový odbavovací a informační systém vozidla a ani není závislý (může být) na ostatních komunikacích ve vozidle a sledování polohy vozidel.

Pod pojmem “ostrovní” kamerový systém lze chápat sestavu komponentů zajišťujících záznamy dění z vozidel či z okolí vozidel na SSD disk pro pozdější analýzu dějů při “nějakém” protiprávním incidentu. “Ostrovní “v tomto případě znamená, že kamerový systém nemá významnou vazbu na vozidlový odbavovací a informační systém vozidla a ani není závislý (může být) na ostatních komunikacích ve vozidle a sledování polohy vozidel.

Složení vozidlového systému EPIS 5.0KS

Aby tento nezávislý kamerový systém mohl existovat, je složen z:

 • palubního počítače typu EPIS 5.A v provedení záznamového počítače EPIS 5.0KS s pomocným SSD diskem pro ukládání záznamů (v tomto provedení “hotswap”). Z důvodu “nezávislosti” na palubní informatice pak obsahuje plnou komunikační výbavu, jako je LTE a WiFi komunikace a sledování polohy – GNSS (GPS) modul. Palubní počítač v provedení kamerového systému tak žije nezávisle na stavu informatiky a odbavení vozidla a to včetně dálkového dohledu.
 • LCD terminál řidiče určený pouze ke sledování dějů ve vozidle snímaný kamerami. Tento terminál je není v dosahu řidiče a z důvodu současného až 4 kamer musí mít odpovídající velikost – v našem případě 12,1″ (jiná velikost dle dohody). V našem případě se jedná o LCD monitor EPT 4.12A T01, který má standardní rozhraní jako terminály pro palubní počítače řady EPIS 4.0x. Monitor má integrováno čidlo svitu pro automatickou regulaci jasu a varovnou LED diod pro indikaci dějů v palubním počítači, která nevyžadují svit LCD, např. dálková aktualizace systému či stahování záznamů.
 • OV-01-M07omOvládací jednotka OV-01 je určena pro řízení kamerového systému obsluhou. Tato ovládací jednotka vznikla oddělením pomocné membránové klávesnice na LCD terminálech řidiče EPT vpravo od dotykové plochy (např. EPT 4.10) do samostatného provedení ovladače, protože LCD terminál je umístěn mimo dosah řidiče (obvykle nahoru nad řidiče). Ovládací jednotku tak lze namontovat v dosahu řidiče a umožnit mu snadné ovládání systému.
 • Kamery do vozidel – jsou obvykle dodávány dle požadavků zákazníka a to včetně jejich uspořádání. Jejich napájení je pomocí PoE přes sběrnici ethernet – dnes dle standardu IEEE 802.11 at. Jedná se o výkonnější standard napájení s vyjednáváním ohledně jeho zapnutí.
 • Rozvody a komunikační ethernet jednotky (switche) – obvykle jsou kamery napojeny do příslušného switche ECU (v tomto případě ECU 08LM.7T). Rozvody mohou konektorovány buď konektory RJ45 nebo typ M12 – typ kódování D. Tyto rozvody jsou napájeny a současně elektronicky jištěny v palubním počítači – jeho řídicí jednotce EPC 5.0KS.

kamery-2020-2100204-vozidlo


Schéma zapojení systému ve vozidle

Následuje ukázka schématu zapojení nezávislého (ostrovního) kamerového systému na kloubovém vozidle s 9-ti kamerami a 2 switchi (jednotky ECU), přičemž druhý je za kloubem (přes kloub je tak vedeno napájení a UTP kabel pospolu):

zapojeni-kameroveho-systemu-201213-KSII

Ukázka zapojení nezávislého (ostrovního) kamerového systému v kloubovém vozidle s 9-ti kamerami.

V tomto případě je propojen nezávislý kamerový systém a palubním počítačem za účelem sběru vybraných informací pro lepší správu systému – tj. může ze sběrnice přijímat dodatečné informace o lince a cíli, tj. při vyhledávání tramvaje zjednodušit určení tramvaje, kde incident nastal (má význam zejména u MHD, kde např. ve velkých uzlech může být složité určit “správné” vozidlo.

Naopak – propojení může mít ještě jeden kladný význam a to je hlášení o poruchách pro vozidlové mechaniky. Je třeba rozlišit, jakým způsobem organizovat údržbu systému.


Práce se systémem z pohledu řidiče

Bezkontaktní ovládací klávesnice OV-01

Bezkontaktní ovládací senzorová klávesnice OV-01 s prosvětlením symbolů umožňuje snadné ovládání způsoby zobrazení kamer a servisního menu na LCD terminálu. Vzhledem ke své velikosti může být snadno umístěna v blízkosti dosahu řidiče tak, aby volil požadované funkce. Klávesnice podporuje vícedotykové ovládání s možností akustické odezvy na stisk funkce “beep”.

Základní funkce ovládání kamerového systému z pohledu řidiče.

Řidič má k dispozici 8 tlačítek k ovládání nezávislého kamerového systému:

 • OV-01-8-funkce-201125-finalTlačítko jedna č. 1. – po ručním vypnutí řidičem zůstává vypnuto, dokud není opětovně zapnuto nebo nenastane režim zastávka nebo režim couvací kamera.
 • Tlačítko č. 2. – aktivace kamery sledující pohyb za vozidlem.
 •  Tlačítka č. 3 a 4 – regulace jasu displeje s možností přepínání na automatický/manuální režim (současným stiskem obou kláves – zobrazeno na LCD)
 • Tlačítko č. 5. – přepne zobrazení na zobrazení dveří automaticky po otevření dveří. Manuálně lze volbu změnit.
 • Tlačítko č. 6 – stiskem se přepne zobrazení na interiérové kamery poslední užívaný layout, následným stiskem pak změna layoutu.
 • Tlačítko č. 7 a č. 8 – Listování po jednotlivých kamerách směrem vpřed a vzad..

Otevření dveří aktivuje režim zastávka, uzavření dveří aktivuje režim jízda, popř. se vypne dle předchozího nastavení řidiče. Couvací kameru je možno dle konfigurace a dle informací v systému zobrazit automaticky po zařazení zpátečky.

Zobrazovací jednotka EPT 4.12A T01

Zobrazovací zařízení (LCD monitor) je určen pro umístění v kabině řidiče v jeho zorném poli pokud možno tak, aby nijak neomezoval výhled z místa řidiče a neovlivňoval řízení vozidla. Monitor je možno rozdělit na příslušný počet dohodnutých částí zobrazující online obraz z jednotlivých kamer v požadovaném počtu a v co největší velikosti. Rozvržení obrazů jednotlivých kamer na monitoru je uživatelsky nastavitelné.

EPT121-KS-m

EPT 4.12A T01 ve funkci zobrazovače obrazů z kamer ve vozidle.

Monitor umožňuje nastavit regulaci jasu buď automaticky, nebo manuálně řidičem. Obsahuje indikační LED diodu, která signalizuje provoz systému (stahování dat) pro rychlý přehled při vypnutém LCD.

Jednoduchým přepnutím je možno zobrazit kompletně stav všech komponent celého systému, zobrazení couvací kamery či pohledu za vozem. Monitor lze také řidičem vypnout a zapnout, přičemž při vjezdu do zastávky se vždy aktivuje.

Řídicí jednotka (záznamové zařízení) – EPC 5.0A KS

EPC-50KS-c-mŘídicí jednotka (záznamové zařízení) – typ EPIS 5.0A KS je založena na výkonném PC s SSD diskem pro OS a je doplněna o velkokapacitní výměnný SSD disk pro záznam signálů z kamer. Jednotka má rozhraní na LCD terminál řidiče. Obsahuje záložní akumulátor, který zajistí „dohrátí“ záznamu z kamer při nehodě či překlene výpadky napájení bez poškození činnosti.

Moduly Wi-Fi, GNSS, LTE jsou součástí řídicí jednotky a je k nim připojena jedna multianténa. Stav kamer se signalizuje pomocí svitu LED na čele řídicí jednotky EPC. Její použití je vhodné i pro oboustranné tramvaje.

Ethernetový přepínač ECU 08LM.7T

Jedná se o jednotku sběrnice ethernet s 8 porty (switch) se 7x výstupem PoE s vyjednáváním dle standardu IEEE 802.3at. Tyto výstupy PoE jsou primárně určeny pro napájení kamer ve vozidle.

Tento přepínač ECU má mechanické rozměry dané použitím mechanicky rozměrných konektorů M12.

ecu08ml7t

Ethernetový přepínač ECU 08LM.7T

Práce se systémem z pohledu servisního technika

Z pohledu servisního technika poskytuje kamerový signál základní diagnostické informace jak přímo na vozidle, tak i na dohledovém serveru BOS-KS (viz. dále). Na vozidle je lze jednoduše vyvolat vícedotykovým stiskem na ovládací klávesnici. Existují následující diagnostická okna:

 • Popisující stav kamerového systému včetně záznamu a navázané komunikace s jednotlivými kamerami
 • Stav komunikací z okolím
 • Kontrola definice náhledů přímo ve vozidla (zaslaná přes BOS-KS)

007

Hlavní diagnostické okno kamer a záznamu na SSD a stavu řídicí jednotky palubního počítače EPC.

005Okno diagnostiky pro LTE komunikaci, GNSS jednotku a komunikace na dohlížecí server


Screenshot-from-2020-12-10-16-48-45


Zobrazení definice náhledů – je do jednotky přenášeno z dohledového serveru.

Na dolní liště je pak zobrazen stav systému, kamer dle zaslané konfigurace, záznamového SSD disku, LTE modemu, GPS (GNSS) a komunikace s palubním systémem. Napravo je pak symbol nastavení svitu jasu LCD terminálu (v tomto případě je to automat). Tento symbol se může zaměnit za symbol vypnutí vozidla, pokud je “shozen” signál od zapnutí vozidla (start nebo klíček).

Dohlížecí SW nad kamerovým systémem

Centrální SW pro správu kamerového systému je KS-BOS, který je typu klient-server a umožňuje obsluze dálkově dohlížet nad celým systém. Umožňuje on-line i off-line komunikaci s řádově tisícovkou vozidel a jejich systémy. Přes API BOS je možné jednotlivé funkcionality napojit s dalšími systémy uživatele, generovat statistiky stavu vozidel, řešit zprávy pro Helpdesk, apod.

Komunikace SW BOS s vozidly:

 • On-line komunikace: o stavu kamer a dalších komponentů systému včetně jejich nastavení posílají vozidla on-line informace každých 30 sekund na server a naopak, mohou být odtud kompletně ovládány,
 • Off-line komunikace: vyčítání kamerových záznamů přes spojení Wi-Fi ve vozovnách.

Princip dohledového a řídicího SW KS-BOS:

Kamery-DPO-BOS-210204-BOS

Princip dohledového a řídícího SW KS-BOS

Funkce serveru:

 • Dálková aktualizace SW či dálkové nastavení parametrů systému i vozidla
 • Správa videí – stahování, dešifrování a prohlížení záznamů
 • Stahování videí – volba vozidel, jednotlivých kamer a výběr typu stažení (WiFi/LTE)
 • Nastavování vlastností vozidla (vytvoření vzorů vozidel, nastavení jednotlivých komponentů, nastavení jednotlivých obrazovek k jednotlivým stiskům tlačítek
 • Správa oprávnění a rolí uživatelů
 • Historie a logy z vozidel – kontrola stavu zapnutí, vypnutí a funkčnosti, kontrola pohybu nad mapou

Ukázka práce se stavem historie kamerových systémů:

Historie-vozidelOkno “Přidání požadavku na vyčtení záznamul” v sw KS-BOS

Historie-vozidelOkno “Historie vozidel” v sw KS-BOS


Nezávazná poptávka