Ostatní vozidlové LED panely

Mezi ostatní vozidlové LED panely patří zobrazovače kurzu (jednořádkový či dojřádkový), který informuje okolí vozidla obvykle o lince a kurzu vozidla a je tak určen pro služební účely. 

Další jednotkou je zobrazovač času a pásma umístěný uvnitř vozidla, který cestujícím ve vozidle zobrazí přesný čas (příp. datum) a tarifní pásmo či postupným střídáním i více pásem.