VLP 08×35 - LED ukazatel kurzu (kurzovka)

Jedná se o jednořádkový elektronický zobrazovač kurzového označení vozidla. Elektronický LED displej zobrazuje údaje o jízdě vozidla (kurz) zadané v palubní počítači s případným odlišením dalším znakem jízdy mimo jízdní řád (bez zadané služby) nebo dle jízdního řádu převzatého kurzu apod.

Jedná se o jednořádkový elektronický zobrazovač kurzového označení vozidla. Elektronický LED displej zobrazuje údaje o jízdě vozidla (kurz) zadané v palubní počítači s případným odlišením dalším znakem jízdy mimo jízdní řád (bez zadané služby) nebo dle jízdního řádu převzatého kurzu apod.

Ukazatel kurzu pod označením VLP 08x36 obsahuje 8 řádků a 35 sloupců LED diod, což umožňuje zobrazení znaků o velikosti 8×5, přičemž 6 sloupec je určen k zobrazení „mezery“ mezi znaky. Displej tedy zobrazuje 6 pozic znaků a to o dvou velikostech včetně možnost zobrazit i písmena či inverzní zobrazení.

Výška LED pole je 46 mm (výška písma), přičemž rastr mezi LED diodami je 6,0 mm. Aktivní velikost plochy displeje tak odpovídá 46 x 213 mm.

Ve vozidlech jsou standardně instalovány 2 ks na každou stranu kabiny řidiče na vhodném místě. oboustranných tramvají pak  4 ks. Umístění může být i silnou stranou nahoru – tehdy se přepne vykreslování znaků. Způsob uchycení na vozidle je individuální.

Funkce kurzového čísla

Ukazatel kurzového čísla může zobrazovat následující údaje na LED poli o rozměrech 8×35 LED diod. Jedná se o formát (dle požadavků je možno zvolit i jiný):

  • LLLPP

kde LLL … třímístné číslo linky (menší font), PP … dvoumístné pořadí na lince (větší font)

Na první pozici se mohou zobrazovat následující kódy (při konfliktu priority v níže uvedeném pořadí):

  • X = vůz jede bez přihlášeného řidiče.
  • Inverzní Z = pokud je vybraná funkce zácvik
  • K = vozidlo jede v režimu odklon
  • P = vozidlo jede v režimu Posila
  • N = vozidlo jede v režimu náhradní doprava
  • C = vozidlo má nastavený jiný cíl, než je cílová zastávka (jen linkový výkon)
  • (prázdný) – ve všech výše neuvedených případech

Mechanické provedení

Mechanické provedení ukazatele kurzu je na následujícím obrázku. Nyní existuje mnoho typů držáků pro uchycení jednotky – tramvaje K2, T3, Antira, KT-8, Škoda T13, trolejbusy a autobusy a další —–. V tomto případě je vhodné uchycení ukazatele kurzu zvlášť konzultovat.


 

Nezávazná poptávka