Vozidlové vysílací jednotky

Vysílací jednotky pracující s frekvenční modulací

Vozidlové jednotky BSV-TR 12 a BSV-TR 14 bezkontaktního stavění výhybek jsou určeny pro vysílání modulací FSK v oblasti 120 kHz rychlostí 4800 bit/s. Řídící informace přebírají po sběrnici IBIS nebo rychlé sběrnici RS 485pomocí modifikovaného MODBUS protokolu.


Jednotky BSV-TR 1x jsou navrženy a konstruovány tak, aby splňovaly požadavky norem, zejména pak elektromagnetické kompatibility (ČSN EN 50155), teplotního a napájecího rozsahu, otřesuvzdornosti a odolnosti proti vlastnostem prostředí. Systém též splňuje bezpečnostní předpisy.


  • Systém BSV splňuje podmínky normy ČSN 341510.
  • Knormě ČSN 341510 – § 12, §13, §17, §20 uvádíme, že systém BSV splňuje vnich uvedené podmínky a lze konstatovat, že:
    • nadmořská výška na použití BSV vČR nemá vliv na funkčnost zařízení.
    • systém je navržen tak, aby jeho jednotlivé části splňovaly požadavky na prostředí, ve kterém mají pracovat (platí pro teploty, vlhkost okolí, otřesy a charakteristiku prostředí).
    • zařízení není napojeno na trakční napětí ve vozidlové části (napájen je zvozidlové palubní sítě).
    • Dovolené odchylky napájecího napětí z akumulátorů jsou u všech zařízení splněny a výrazně překročeny, neboť prvky systému mají integrovánu ochranu proti přepětí, napěťovým špičkám a podobně.