BSV TR-20PE

Systém bezkontaktního stavění výhybek (dále BSV) indukční metodou je určen pro přenos krátkých datových zpráv mezi vozidlem MHD a pevnou částí výhybky či identifikačním či řídícím bodem průjezdu. Komunikace se realizuje pomocí magnetického pole vytvářeného vysílací cívkou umístěnou na pod vozidlem MHD směrem ke koleji a snímaného cívkou umístěnou mezi kolejemi nebo umístěnou na sběrači a snímaného cívkou umístěnou nad trolejí.

Systém bezkontaktního stavění výhybek (dále BSV) indukční metodou je určen pro přenos krátkých datových zpráv mezi vozidlem MHD a pevnou částí výhybky či identifikačním či řídícím bodem průjezdu. Komunikace se realizuje pomocí magnetického pole vytvářeného vysílací cívkou umístěnou na pod vozidlem MHD směrem ke koleji a snímaného cívkou umístěnou mezi kolejemi nebo umístěnou na sběrači a snímaného cívkou umístěnou nad trolejí. Obě generace systému BSV pracují ve volném pásmo dle generální licence č. GL-30/R/2000 vydané ČTÚ 21.11.2000 pod č.j. 502500/2000-613 s přenosovou rychlostí 1200 bit/s (AM) nebo  4800 bit/s (FM). Délka přenášené užitečné informace je obvykle 36 bitů. Zabezpečení je kódem CRC-12, příp. CRC-16. 

Jednotka je určena pro všechny druhy stavění, tj. automatické, pomoci palubního počítače nebo manuálně pomocí tlačítek na terminálu řidiče.. Další informace zasílané v rámci jsou získány z palubní informatiky.

Základní funkce

  • Automatické nastavení rezonančního kmitočtu vysílacího obvodu
  • Řízení pomocí rozhraní RS 485 nebo proudovou smyčkou
  • Jednotné napájení +16 V až +32 V nebo PoE
  • Přenášená data jsou zabezpečena metodou CRC-12
  • Nízká spotřeba jednotky – do 6W
  • Dálkové nastavení vysílaného výkonu
  • Oddělení výstupu > 5 kV
  • Jednoduchá instalace

Nezávazná poptávka