Dopravní infrastruktura

Pro dopravní infrastrukturu nabízíme zejména:

  • Zastávkové panely/označníky a kiosky pro informanování cestujících.
  • Systémy pro bezkontaktní stavění výhybek.
  • Jednotky RSU jakožto komunikační zařízení pro prvky dopravní infrastruktury.
  • Akustické orientační jednotky a systémy pro navidomé.