Počítání cestujících

Pro automatické počítání počtu cestujících ve vozidlech MHD, VLD či vlacích (sledování obsazenosti vozidla) jsme vyvinuli systém APC (automatic people/passenger counting), který je určen ke sledování vytíženosti jednotlivých dopravních prostředků a následnou tvorbu statistik (námi vyvinutý SW ADA – APC Data Analyzer). Lze je použít ve spolupráci s palubními počítači EPIS 4.0x a EPIS 5.0x nebo jako nezávislé systémy pro obecná vozidla veřejné dopravy. V tomto provedení se pak dají instalovat i do jiných aplikací, např. sledování počtu osob v budově, apod.

umisteni-senzoruSystém počítání cestujících (sledování obsazenosti vozidla) je vhodný především pro:

  • Sledování počtu cestujících ve vozidle (obsazenost vozidla v různých časových úsecích)
  • Sledování vytíženosti spojů (počet cestujících v průběhu trasy) včetně mnoha aproximací
  • Sledování vytíženosti zastávek (frekvenční výkaz pro vozidla MHD či VLD)
  • Případně jako bezpečnostní kamera nade dveřmi

Systém počítání cestujících ve vozidlech (sledování obsazenosti) veřejné dopravy osob (APC) lze dodat ve dvou variantách – závislé na PP EPIS (4.0x nebo 5.0x) nebo nezávislé, kdy potřebné údaje pro správnou činnost musí poskytnout stávající počítač ve vozidle.

Jako jednotky nade dveře lze použít  jednotky UCP-02 (nový přesnější typ) nebo dřívě vyráběné jednotkami UCP-01. Jednotky jsou SW záměnné a používají shodný protokol pro jejich řízení a komunikaci.

Systém je začleněn do dálkového přehrávání ve vozidle. Není možné jej nastavovat na dálku.

Samotné senzory počítání cestujících UCP-0x jsou určeny pro montáž nad dveře do vnitřní části vozidla a to nejlépe do středu dveří vozidla s tím, že mezi temenem hlavy (kloboukem) musí být minimálně 20 cm volného prostoru (stereokamera nesmí být zastíněna cestujícími). V tomto případě vozidla se dosáhne nejvyšší přesnosti počítání.  Senzory musí být umístěny nade všemi dveřmi, aby výsledky měření odpovídaly skutečnosti, viz následující obrázek. Při poruše jednoho ze senzorů či při snížení přesnosti jeho počítání, se sníží i přesnost celkového výsledku počítání.


Systém počítání cestujících APC řízený PP EPIS

scitani-cestujicich-150124-principJedná se o systém založené na sledování obsazenosti řízenou z některého z námi dodávaných palubních počítačů do vozidel veřejné dopravy EPIS 4.0x,  EPIS 5FCC či MSP 5.0. Tehdy se systém skládá z:

  1. sledovací jednotky počítání cestujících UCP-02 (unit of people counting), případně UCP-01 (výroba byla ukončena 10/2018), která je umístěna nad každými dveřmi vozidla (popis viz. níže),
  2. komunikačního rozvodu dat po vozidle - nejčastěji se používá sběrnice Ethernet včetně specializovaného ethernetovského přepínače, např. ECU-08P0 (případně ECU 08P1 nebo ECU 08P3), který zajišťuje i přímé napájení jednotek a je řízen z palubního počítače. Použití jiných sběrnic pro vozidla – např. RS 485 nebo CAN – je nutné konzultovat. Schéma zapojení je na konci této stránky.
  3. počítací jednotky systému - tj. aplikace, která běží na palubním počítači vozidla – např. EPIS  4.0x nebo na EPIS 50A, či MSP 5.0. Tato aplikace shromažďuje údaje o počtu cestujících od sledovacích jednotek UCP-01 či nově UCP-02, ukládá je do souboru včetně doplňkových informací (GPS poloha, název zastávky, časy, číslo linky, apod.). Palubní počítač se tak chová jako tzv. datalogger a plně využívá své znalosti o jízdním řádu a o detailním chování vozidla (vytváří tak velmi přesná data pro další vyhodnocování).
  4. komunikačního systému vozidla s dispečinkem - palubní počítač přidává do datové komunikace s dispečinkem po zavření dveří v zastávce nově údaje o počtu cestujících, které privátní radiová síť DP nebo GSM/GPRS/UMTS/LTE) může přenést on-line na dispečink. Zde je již může zpracovávat dispečerský systém (např. SPRINTER 2019) a provádět z nich statistiky či je zobrazovat dispečerům.Nezávislý systém počítání cestujících APC ve vozidle

Druhou možností je samostatný systém APC založený pouze na snímání stavu počtu cestujících jednotkami UCP-01 nebo jednotkami UCP-02 a to nezávisle na námi dodávaných palubních počítačích EPIS. V tomto případě je nutno dohodnout způsob napojení na palubní informatiku, pokud je požadována a způsob přenosu dat na server, kde se budou data zpracovávat. Přenos lze uskutečnit pomocí našeho GSM modemu řady EPG či povolení směrování v zapojení vozidla

Veškeré zpracování snímaného videa probíhá v jednotce UCP-01 nebo UCP-02. Právě díky náročnému zpracování obrazových dat uvnitř jednotky v rámci vícejádrového procesoru není potřeba externí výpočetní jednotka a data z jednotky jsou přímo předávána palubnímu počítači.

foto-APC

Foto jednotky UCP 01 ve vozidle - barva krytu černá.

Přesnost automatických systémů počítání cestujících

Pro automatické počítání cestujících při nástupu a výstupu z vozidla zatím neexistuje žádná norma udávající metodiku měření. S toho důvodu se stále jedná o nejasný ukazatel o přesném počtu cestujících. Záleží tedy na okolních podmínkách a taktéž na chování řidičů na konečných zastávkách.

Na následujícím obrázku je ukázka stavu, který je pro standardní jednotky sčítání cestujících neřešitelný.

Obrazek4

Neřešitelná situace pro sčítání cestujících.

Ukázka zapojení systému automatického počítání cestujících ve vozidlech

Naše jednotky APC jsou dnes nainstalovány ve více jak 180 vozidlech – počet dveří je více 750. Pro jejich komunikaci využíváme řízení z palubního počítače a to v návaznosti na jízdní řád, což poskytuje velmi přesné výsledky v souvislosti s budoucím vyhodnocováním.

Pro rozvody a napájení dveřních jednotek UCP-0X využíváme zapojení PoE, tj. palubní počítač EPIS zašle pokyn do příslušné jednotky ECU-08Px pro aktivaci napětí na příslušném výstupu jednotky ECU. Tím se zajistí, že jednotky jsou napájeny pouze tehdy, když vozidlo jede s cestujícími a má smysl je počítat.

Ukázka zapojení tramvaje Vario LF2R – pro napájení  jednotek automatického počítání cestujících UCP je použita ethernetovská jednotka ECU 08P0 (šedý switch).

APC-Vario-LF2R

Ukázka zapojení tramvaje T13 -  pro napájení  jednotek UCP je použita ethernetovská jednotka ECU 08P1 (růžový switch). Změna u tramvají T13 nastala proto, že mezi články je “protažen” pouze kabel ethernetu (na IBIS není místo) a tento switch navíc je použit i jako převodník signálů Etherent/IBIS a naopak.

APC-T13