Software pro analýzu dat – ADA

ADA – je program určený pro vyhodnocování obsazenosti vozidel v hromadné dopravě při použití jednotek UCP-01 a UCP-02 či externích  zdrojů při použití převodníku (importéru dat o výsledcích sčítání od jiných výrobců APC ). Program je jednouživatelský a je určen pro použití zejména v rámci městské hromadné dopravy.

ADA – je program určený pro vyhodnocování obsazenosti vozidel v hromadné dopravě při použití jednotek UCP-01 a UCP-02 či externích  zdrojů při použití převodníku (importéru dat o výsledcích sčítání od jiných výrobců APC ). Program je jednouživatelský a je určen pro použití zejména v rámci městské hromadné dopravy.

SW ADA (zkratka Apc Data Analysis – dále jen ADA) pro svou funkčnost potřebuje mít přístup k datům z jízdních řádů a datům, které generuje vozidlový palubní počítač EPIS 4.0B nebo EPIS 4.0C či EPIS 5.0A (chová se jako nadřazený systém jednotek UCP-01  či UCP-02 a shromažďuje data). ADA umožňuje generování statistik z jízd, linek a zastávek. Jednotlivé statistiky lze zobrazovat v podobě grafů nebo v tabulkách. Všechny vygenerované statistiky lze exportovat pro další zpracování ve formátu XLS.

V programu lze také vybrané jízdy, linky a zastávky zobrazit na mapovém podkladu viz Obr. č.4, kde uživatel může upravovat jednotlivé zobrazované informace včetně změny mapových podkladů a přiblížení.         


Nezávazná poptávka