Integrovaný kamerový systém

Systém je uspořádán tak, že může vytvářet samostatnou ethernetovskou sít ve vozidle. Tato konfigurace je vhodná zejména tehdy, pokud je ve vozidlo více kamer a datový provoz z kamer poté nezatěžuje provoz po sběrnici pro řízení informačního a odbavovacího systému. Tato výhoda se projeví zejména při využití kamer s přenosem dat v reálném čase (couvací kamery, natrolejovací kamera, apod.).


Popis systému

Popis kamerových systémů je zveřejněn v článku: Integrace kamerového systému do vozidlové informatiky. Zde jsou podrobně uvedeny principy fungování systému a možnost je integrace do palubního systému.

Systém je uspořádán tak, že může vytvářet samostatnou ethernetovskou sít ve vozidle. Tato konfigurace je vhodná zejména tehdy, pokud je ve vozidlo více kamer a datový provoz z kamer poté nezatěžuje provoz po sběrnici pro řízení informačního a odbavovacího systému. Tato výhoda se projeví zejména při využití kamer s přenosem dat v reálném čase (couvací kamery, natrolejovací kamera, apod.).

Systém tak v současné konfiguraci umožňuje:

 • sledování dění ve vozidle dle nastavených pravidel,
 • sledování dějů při nástupu a výstupu – protože sledují vnější prostor, zapínají se pouze při otevření dveří,
 • sledování dění za vozidlem – aktivuje se při zařazení zpátečky. V tomto případě pracuje kamera v režimu reálného času (zpoždění obrazu je minimalizováno)
 • sledování dějů před vozidlem
 • sledování stavu nasazování sběrače na trolejové vedení – aktivuje se automaticky při aktivaci tohoto systému ve vozidle.

Systém tak může být použitý jako univerzální kamerový systém ve vozidle a to včetně záznamu z příslušných kamer v době jejich aktivace a není třeba jej kombinovat s jinými systémy.

 Obr. č. 1: Uspořádání sběrnice integrovaného kamerového systému ve vozidlech veřejné dopravy.

Systém může pracovat samostatně nebo ve spolupráci s palubním počítačem EPIS 4.0x. Pokud pracuje ve spolupráci, pak je možno v programu EPCOMP připravit data o kamerách ve vozidle tak, že se přímo konfiguruje menu palubního počítače pro vyvolání zobrazovaných kamer na kamerovém LCD pro řidiče včetně možnosti konfigurace dalších funkcí.

Složení kamerového systému

Dodávané kamerové systémy se skládají z:

 • Záznamových jednotek s diskem (HDD či SSD), které mohou obsahovat LCD pro zobrazování, např. stavu dveřního prostoru - VCS 156 a VCS 104, jednotek bez LCD určených pouze k záznamu dění ve vozidlech - typ VCS 000, který neobsahuje LCD.
 • Propojovacích přepínačů sběrnice ethernet ECU 08P2, který v sobě obsahuje PoE s výstupním napájením +48V pro napájení kamer přímo po sběrnici ethernet.
 • Vozidlových kamer (typ není uveden, protože se vždy vybírá typ dle požadavků zákazníka a navíc doba produkce typu kamery je velmi časově omezena). Pro kamery se individuálně provádí nastavení a to dle požadavku na reálné zpoždění zobrazovaného systému (platí např. pro zpětnou kameru při couvání vozidla, pro sledování nasazení sběrače na trolej, apod.)
 • Příslušenství ETH - jedná se např. o převodník napájení kamer sběrnice dle IEEE 802.3af  z typu B na typ A vhodný pro napájení kamer, sledujících dění před vozidlem (“crash” kamery).
 • Napojení na vozidlo - systém umožňuje samostatné napojení na vozidlo pomocí dostatečného množství jednobitových vstupů a výstupů nebo komfortního řízení přes palubní počítače EPIS 4.0x. Má i připraveny vstupy např. od zpátečky a tím umožní přepnutí monitoru do režimu “sledování dění za vozidlem”.

VCS-156-m

Ukázka současného zobrazení ze čtyř kamer na záznamovém LCD – typ VCS 156.


Princip zapojení ve vozidle


Princip zapojení kamerového systému ve vozidle:

kamery-MHD-161102

Princip zapojení kamerových systémů ve vozidle veřejné dopravy (spřažená tramvaj).

SW pro správu záznamů – videoklient

Program VideoClient slouží na vyčítaní zašifrovaných videí z vozidlového kamerového systému, jejich rozšifrování a přehrávání stažených záznamů z vozidel. Přístup ke zpracování je možný pouze po zadání požadovaného hesla.

 • Vyčítání záznamů - po přihlášení do programu VideoClient volí uživatel IP adresu kamerového systému, ze kterého chce vyčítat videa. Po úspěšném připojení k systému budou uživateli zobrazeny základní informace o stavu systému a seznam jednotlivých kamer. Po výběru kamery se zobrazí seznam videozáznamů zaznamenaných vybranou kamerou. Seznam je seřazený do jednotlivých dní a hodin. V seznamu uživatel vybere záznamy ke stažení a následně je může stáhnout do svého PC v zašifrované podobě. Při stahování může uživatel vytvořit incident, do kterého budou záznamy zařazeny, nebo zařadit záznamy do existujícího incidentu. Veškerý přístup ve vozidle do kamerového systému je logován.

zakladni-okno-170210

Základní okno aplikace

 • Sledování stažených záznamů - při sledování záznamů uživatel vybírá s vytvořených incidentů. Po zvolení incidentu se zobrazí seznam videí zařazených do incidentu. Videa jsou v seznamu řazeny podle kamer, pro každou kameru pak podle dní a hodin. Uživatel může sledovat videa naráz ze 4 kamer. Při sledování záznamů z více kamer může uživatel ovládat přehrávání každého videa zvlášť nebo globálně pro všechny přehrávané záznamy. Zašifrované videa se před přehráváním rozšifrují pro účely přehrávání a po přehrávání jsou smazány.

prehravani-videi-170210

Okno přehrávání a náhledu videí.

Nezávazná poptávka