Přijímací autobusová smyčka BSV-RC 05

Přijímací smyčka autobusová BSV-RC 05 je určena ke sledování průjezdů autobusů nad danou pozicí. Jsou umisťovány zejména do vjezdů vozoven a na zastávky, kde sledují stání autobusů. Jejich rozměry jsou voleny dle velikosti sledovaného místa. POstup jejich montáže je obdobný jako u předchozích cívek BSV-RC 05, tj. drážka je po položení indukční smyčky zalita certifikovanou hmotou pro namáhané lokality, příp. rychlotuchnoucím betonem (méně namáhaná místa).

Přijímací smyčka autobusová BSV-RC 05 je určena ke sledování průjezdů autobusů nad danou pozicí. Jsou umisťovány zejména do vjezdů vozoven a na zastávky, kde sledují stání autobusů. Jejich rozměry jsou voleny dle velikosti sledovaného místa. POstup jejich montáže je obdobný jako u předchozích cívek BSV-RC 05, tj. drážka je po položení indukční smyčky zalita certifikovanou hmotou pro namáhané lokality, příp. rychlotuchnoucím betonem (méně namáhaná místa). 

Nejčastější rozměry indukční smyčky jsou 2,5 m x 1,0 m (d x š), která dobře pokryje požadovanou plochu. Tento typ má uznačení BSV-RC05.2510-70. Přívodní kroucená dvojlinka může mít délku do 5 m.

Nezávazná poptávka