C-ITS Back office Anbos

Software Anbos je serverovým systémem, který zajišťuje plnohodnotné funkce C-ITS Back Office. Stará se tedy jak o tvorbu, podpis a zpracování C-ITS zpráv, tak o celkovou správu připojených C-ITS jednotek. Je možné jej instalovat u zákazníka, nebo používat jako cloudovou službu.

Anbos: Centrální řídící server pro jednotky C-ITS


V komplexním světě Spolupracujících Inteligentních Systémů Dopravy (C-ITS) jsou nezbytné bezproblémové řízení a správa. Anbos, dříve známý jako UCUBOS, hraje klíčovou roli jako řídící a monitorovací server, který dohlíží na správu jednotek C-ITS, včetně jednotek na silničních a palubních jednotkách (RSU a OBU). Tento zásadní komponent umožňuje konfiguraci jednotek, monitoruje jejich stav a životní cykly a provádí aktualizace jednotek. Navíc Anbos slouží jako úložiště pro zprávy určené k odeslání jednotkám C-ITS a těm, které byly od nich obdrženy, díky C-ITS Backend.

 

Anbos slouží jako most mezi uživateli a jednotkami C-ITS. Má uživatelsky přívětivé grafické rozhraní a udržuje systém trvalého úložiště, což ho činí ideálním rozhraním pro konfiguraci, monitorování stavu a správu jednotek C-ITS. Nicméně přímo neovlivňuje zprávy C-ITS, ale efektivně zpracovává informace získané z těchto zpráv.

 

Na druhé straně je C-ITS Backend srdcem systému C-ITS Back Office (BO). Tento komponent v reálném čase hraje klíčovou roli při přijímání, distribuci, generování, ověřování a zpracování zpráv C-ITS. Je to jediná část C-ITS BO, která přímo zpracovává zprávy C-ITS, což vyžaduje schopnosti v reálném čase. Pro zvýšení bezpečnosti může být propojen s Hardware Security Module (HSM) k podpisu a ověřování zpráv C-ITS. Zprávy jsou spouštěny ve formě C-ROADS use case, co směřuje jejich distribuci mezi připojenými jednotkami C-ITS prostřednictvím protokolu MQTT(s). C-ITS Backend je také propojen se centrálním BO-to-BO serverem, což usnadňuje výměnu zpráv C-ITS s jinými BO C-ITS. Pro své potřeby zabezpečené komunikace je připojen k infrastruktuře veřejných klíčů (PKI). Všechny potřebné informace, jako jsou přijaté a generované zprávy, jsou vyměňovány s Anbos serverem prostřednictvím HTTP.

 

Celý systém se skládá z několika důležitých částí:

1. INVIPO: Tento softwarový nástroj na nejvyšší úrovni slouží operátorům dopravního centra, kteří jsou hlavně provozováni dispečery dopravy. Ačkoli nemusí být nutně součástí systému, může provádět úkoly, které se překrývají s funkcemi Anbos.

2. Anbos: Tento všestranný software slouží jako nástroj pro správu a konfiguraci RSU a OBU, zároveň funguje jako rozhraní pro C-ITS Backend. Anbos provozují odborníci na C-ITS.

3. C-ITS Backend: Tento subjekt hraje klíčovou roli při manipulaci se zprávami C-ITS a zajištění hladkého toku zpráv v rámci systému.

4. RSUs and OBUs: Nasazená zařízení

5. BO-to-BO server: Tento komponent slouží jako zdroj zpráv z jiných C-ITS Back Offices, a podporuje komunikaci mezi nimi.

6. PKI Server: Tyto servery poskytují nezbytné certifikáty pro zabezpečenou komunikaci V2X.

7. Další dopravní servery: Tyto servery přispívají daty týkajícími se dopravy pro INVIPO, což umožňuje komplexnější řízení dopravy.

 

Anbos dále poskytuje API pro jednotky, které se zabývají kritickými aspekty:

- Autorizace jednotek (BasicAuth): Zajišťuje, že jednotky mají správnou autorizaci pro přístup a komunikaci v rámci systému C-ITS.

- Stav jednotky: Jasné definice stavu jednotky, který je udržován, monitorován a spravován. Tento stav je konzistentně strukturován a uchováván v databázi pro jednotné prezentace frontendu u všech jednotek.

- Historie stavu jednotky: Systém zaznamenává a uchovává historii stavu jednotek, jak aktuální, tak historické záznamy, nabízí komplexní dohled.

- Správa dat: Anbos přebírá zodpovědnost za správu dat, včetně pravidelné aktualizace stavu jednotek a mazání historických dat v souladu s předem stanovenými pravidly.

- Aktualizace jednotek: Anbos pečlivě sleduje verze jednotlivých balíčků v jednotkách a v případě nesrovnalostí informuje jednotku o dostupnosti aktualizačních balíčků, což zajišťuje, že jednotky zůstávají aktuální.

 

V složitém světě C-ITS, kde jsou klíčové komunikace v reálném čase a správa dat, stojí Anbos jako páteřní prvek, který zajišťuje řízení, monitorování a plynulou správu jednotek C-ITS. Tento centralizovaný správní systém udržuje kola inteligentního dopravního systému v chodu efektivně a bezpečně.


Nezávazná poptávka