Aplikace V2Deep

V2Deep je software pro vizualizaci zpráv V2X. Připojuje se k libovolné jednotce vybavené technologií V2X od firmy Herman a zobrazuje v reálném čase všechny přijaté a odeslané zprávy. Použitím speciálně navrženého protokolu jednotka V2X odesílá veškerou svou komunikaci do V2Deep, který zpracovává a interpretuje zprávy tak, jak by to dělala samotná jednotka, a zobrazuje veškeré relevantní informace na mapě. V2Deep je užitečný pro analýzu radiového provozu V2X a pro kontrolu korektního chování jednotek.

V rámci komunikace V2X probíhá velké množství zpráv, které mají navíc svou polohu a časovou platnost. Proto jsou aktuální náhledy na chování provozu neocenitelné. V2Deep je výkonný softwarový nástroj, který nabízí uživateli vhled do aktuálního stavu komunikace V2X, tím, že nabízí vizualizaci a porozumění chování připojených jednotek, zpráv a dopravních událostí. V2Deep je tak nezbytným nástrojem pro každého, kdo pracuje v oblasti technologie V2X a potřebuje technologii nejen užívat.


Náhled v reálném čase

V2Deep poskytuje vizualizaci provozu V2X v reálném čase, a to nad mapovými podklady. Uživatelé mohou sledovat pohyb jednotek OBU, zkoumat trasy (traces) zprávy DENM a monitorovat stav skupin signálů na semaforech. Tato schopnost uživatelům nabízí dynamické, aktuální pochopení toho, jak se jednotky V2X chovají. Program napodobuje chování OBU, což znamená, že může identifikovat a zobrazovat aktuálně relevantní zprávy, jako jsou DENM a IVI, v závislosti na aktuální pozici jednotky.


Podpora pro všechny zprávy ETSI

V2Deep je vybaven vestavěným V2X stackem, který podporuje všechny typy zpráv a nejnovější verzi norem V2X. Uživatelé mohou prozkoumat obsah přijatých zpráv na různých vrstvách, od vrstvy spojové po aplikační vrstvu. To, co odlišuje V2Deep, je jeho schopnost nejen zobrazovat obsah zpráv, ale také jej interpretovat. Software jde ještě dál tím, že ověřuje digitální podpisy zabezpečených V2X zpráv na základě ECTL, což zajišťuje integritu a autentičnost dat. Uživatel tedy ihned vidí, zda je zpráva důvěryhodná.


Režim simulace

Jednou z funkcí V2Deep je režim simulace, který uživatelům umožňuje upravit GPS pozici připojené jednotky OBU. To znamená, že můžete přesunout pozici jednotky na mapě a simulovat tak její skutečný pohyb. Tato schopnost má několik praktických aplikací, například testování priorit vozidel a HMI rozhraní jiných jednotek. Simulací pozice jednotek V2Deep umožňuje uživatelům doladit aplikace V2X a vyhodnotit, jak reagují na změny v prostředí.


Integrace s Wiresharkem

Pro ty, kteří jsou obeznámeni s možnostmi analýzy packetů ve Wiresharku, nabízí V2Deep bezproblémovou integraci. Mnoho společností využívá Wireshark k prohlížení obsahu V2X provozu, ale Wireshark nemá schopnost vizualizovat zprávy v čase ani zobrazit je na mapě. V2Deep tento nedostatek řeší tím, že umožňuje načíst soubory ve formátu PCAP a přehrát zprávy na mapě. Navíc může přijímat zprávy otevřené ve Wiresharku a poskytovat jim grafickou interpretaci. Tato integrace zajišťuje, že uživatelé mají komplexní pohled na svá data o provozu V2X.

 

V rychle se vyvíjejícím světě technologie V2X se V2Deep vyznačuje jako všestranný a nezbytný nástroj. Nejenže umožňuje získávání aktuálních náhledů na provoz V2X, ale také podporuje všechny typy zpráv ETSI, nabízí režim simulace a hladce integruje s Wiresharkem. S V2Deep získáváte výhodu při vývoji a analýze systémů V2X, což z něj činí cenný nástroj pro inženýry, výzkumníky a všechny, kteří pracují v oblasti inteligentních dopravních systémů.


Nezávazná poptávka