Ethernetový přepínač ECU-08P3

ECU-8P3.1F5P je ethernetová komunikační jednotka, která umožňuje zapínat až 5x výstup pasivního PoE typu B (+24V) a 1x výstup PoE dle IEEE 802.3af (+48V s vyjednáváním) včetně inteligentního řízení z nadřazené jednotky (palubní počítač). Výstup PoE s vyjednáváním je určen zejména pro napájení čelní bezpečnostní kamery ve vozidle.

ECU-8P3.1F5P je ethernetová komunikační jednotka, která umožňuje zapínat až 5x výstup pasivního PoE typu B (+24V) a 1x výstup PoE dle IEEE 802.3af (+48V s vyjednáváním) včetně inteligentního řízení z nadřazené jednotky (palubní počítač). Výstup PoE s vyjednáváním je určen zejména pro napájení čelní bezpečnostní kamery ve vozidle.

Výkonnostní parametry napájení pro porty s PoE typ B 24 V/ 0,7A. Díky možnosti napájení jednotlivých portů odpadá nutnost vést k připojeným periferiím další napájecí vodiče, ale vše je vedeno v jednou UTP kabelu (data + napájení). Jednotka ECU-08P3 je konstruována tak aby byla použitelná ve vozidlech a její napájecí napětí je 16,8 – 32 V DC

 

Funkce ECU-08P3.1F5P

 1. Neřízený switch – 8 portů s vysokou datovou průchodností (viz. obecné parametry).
 2. 5 × funkce řízení napájení pasivní PoE +24 V /0,7 A typu B na výstupy s elektronickými pojistkami (napájí např. ukazatele kurzu na sběrnici Ethernet VLP 08x35, jednotky počítání cestujících UCP 02).
 3. 1 × napájení PoE dle IEEE 802.3af – třída 2 (7 W) s vyjednáváním zapnutí výstupu (určeno zejména pro čelní kameru s možností přísvitu).
 4. Switch ve funkci integrované napájecí jednotky IJN –palubní počítač pomocí příkazů zapíná ty napájení, které jsou uvedeny v konfiguraci vozidla.
 5. Možnost zapnutí pomocného výstupu a vstupu na čelním konektoru.
 6. Indikace funkce:
  1. žlutá dolní LED bliká, pokud CPU pracuje
  2. žlutá střední LED bliká při komunikaci s nadřazeným systémem
  3. červená – signalizuje chybu v komunikační jednotce


Příklad pravidel pro instalaci UTP kabelů do switche ECU-08P3.1F5P pro jednotlivé porty jsou:

 1. ETH1     – port dle IEEE 802.3af s vyjednáváním o výstupním napětí. Je znázorněn červeně a poskytuje až 48V pro napájení připojené čelní bezpečnostní kamery. Vyjednávání je zde provedeno proto, aby nemohlo dojít při záměně přívodních kabelů k poškození jednotek, tj. pokud se správné napětí „nevyjedná“, není na výstup připojeno.
 2. ETH2     – určeno pro pravý ukazatel kurzu VLP 0835xEP. Má výstup PoE typ B
 3. ETH3     – určeno pro levý ukazatel kurzu VLP 0835xEP. Má výstup PoE typ B
 4. ETH4     – rezerva – vhodné pro jednotky počítání cestujících UCP 02 (dveře č. 1)
 5. ETH5     – rezerva – vhodné pro jednotky počítání cestujících UCP 02 (dveře č. 2)
 6. ETH6     – např. připojení tachografu. V rámci EPCOMP se nesmí nastavit zapnutí PoE!!!
 7. ETH7     – odchozí vedení pro páteřní síť vozidla – vozidlové LCD či EOC (PoE není přítomno)
 8. ETH8     – příchozí vedení ETH2, např. od jednotky EPC 4.0Cx (palubní počítač)

Následuje možná ukázka zapojení switche ve vozidle:

zapojeni-ECU08P3


Nezávazná poptávka