Napájení z veřejného z veřejného osvětlení

Napájecí blok je připraven pro nabíjení z rozvodné sítě veřejného osvětlení. Kapacitně je dimenzován dle požadavků zákazníka. Standardně je používán pro napájení vybraných elektronických označníků a zastávkových panelů v průběhu dne, kdy je napájení z veřejného osvětlení vypnuto. Je možno ji vestavět přímo do zastávkového označníku nebo do některé jeho části či ji umístit do rozvaděče umístěného v blízkosti panelu.

Napájecí blok je připraven pro nabíjení z rozvodné sítě veřejného osvětlení. Kapacitně je dimenzován dle požadavků zákazníka. Standardně je používán pro napájení vybraných elektronických označníků a zastávkových panelů v průběhu dne, kdy je napájení z veřejného osvětlení vypnuto. Je možno ji vestavět přímo do zastávkového označníku nebo do některé jeho části či ji umístit do rozvaděče umístěného v blízkosti panelu. 

Kapacita sestavy akumulátoru je volena dle velikosti a uspořádání označníků a to v provedení od 40 Ah do 160 Ah. Dle kapacity akumulátorů jsou bloky doplněny o napájecí zdroj zajišťující dostatečný nabíjecí proud. 

Sestava akumulátorů  AKUPACK používá nezávislou elektroniku pro řízení nabíjení a vybíjení jednotlivých článků zajišťuje optimální provozní podmínky akumulátorů pro dosažení jejich dlouhé životnosti a to až 8000 nabíjecích cyklů, tj. až 20 let při každodenním nabíjení. Při použití akumulátorové sestavy v elektronickém označníku s inteligentní řídící jednotkou je možno vyčítat a přenášet informace o stavu bateriové sestavy na dispečink.  

Nezávazná poptávka