Ovládací displej pro OBU - VST 070

VST 070 je displej určený pro řidiče vozidel veřejné dopravy. Je určen k zobrazování výstražných a informačních zpráv C-ITS přijatých jednotkou OBU. Zobrazovaná upozornění se týkají blížících se vozidel IZS, omezení rychlosti, zvířat na silnici, světelné signalizace atd. Na rozdíl od běžně používaného tabletu je VST 070 certifikován pro provoz v silničních a kolejových vozidlech.

VST 070 je displej určený pro řidiče vozidel veřejné dopravy. Je určen k zobrazování výstražných a informačních zpráv C-ITS přijatých jednotkou OBU. Zobrazovaná upozornění se týkají blížících se vozidel IZS, omezení rychlosti, zvířat na silnici, světelné signalizace atd. Na rozdíl od běžně používaného tabletu je VST 070 certifikován pro provoz v silničních a kolejových vozidlech.


Vlastnosti jednotky

Rozhraní člověk-stroj (HMI)

Zprávy C-ITS jsou zasílány s cílem zvýšit informovanost řidičů. VST 070 je vhodný způsob, jak řidiči vozidla veřejné dopravy prezentovat informace ze zpráv C-ITS. Řidič je tak varován včas a formou, které rychle porozumí. VST 070 se vyznačuje snadnou instalací do vozidla a má dotykové ovládání.

Zobrazení zpráv C-ITS

Aplikace zobrazuje informace o řidiči z následujících zpráv: DENM, IVI a MAP+SPAT. Podporovány jsou všechny případy použití C-ROADS, které jsou prezentovány vhodnou formou - odpovídající dopravní značkou a doplňujícím textem, vysvětlující danou událost. Kromě toho je zobrazen směr a vzdálenost k události.

Zobrazení signálního plánu

Na displeji může být kromě výstražných a regulačních dopravních značek zobrazen i signální plán řadiče světelné signalizace. To se provádí jak pro silniční vozidla, tak pro tramvaje. Díky prezentovanému signálnímu plánu a odpočítávání signálních fází může řidič přizpůsobit rychlost  vozidla tak, aby projel na zelenou bez zastavení.

Trasa veřejné dopravy

Při samostatné instalaci (bez připojení k palubnímu počítači) se na displeji zobrazuje seznam zastávek včetně času odjezdu. Řidič může také nastavit číslo linky a spoje pro danou trasu. Výběr je usnadněn volbou z jízdního řádu.

Status přednosti veřejné dopravy

Typickou instalací OBU jednotky do vozidla veřejné dopravy je zajištění přednosti veřejné dopravy na křižovatkách. Na displeji se tedy zobrazují aktivní požadavky na preferenci s jejich stavem. Kromě toho displej řidiči indikuje, kdy má opustit zastávku dopravy, a to změnou barvy pozadí zastávky aktuální.

Připojení k OBU jednotce

VST 070 je samostatný displej (s vlastním procesorem). Displej se připojuje k OBU jednotce prostřednictvím sítě Ethernet. Napájení displeje je řízeno OBU jednotkou pomocí PoE. Když se tedy OBU jednotka vypne, vypne se i displej. Na rozdíl od použití tabletu je VST 070 vhodný pro trvalou instalaci. 


Nezávazná poptávka