Dynamické vozidlové označníky

 • Články

Dnešní komunikační technologie mění naprosto zásadně pohled na informační systémy ve vozidlech veřejné dopravy osob a umožňují cestujícím poskytnout mnoho aktuálních informací. Jednou z těchto nových technologií jsou dynamické vozidlové označníky, jejichž uvedení do reálného provozu jsme provedli (poprvé v ČR) v lednu 2015 ve spolupráci s PMDP (grafické návrhy obrazovek byly vytvořeny v PMDP) pro MHD v Plzni. Dnes se již tato technologie stává běžnou a je umožněna použitím GSM komunikačních jednotek ve vozidlech.


Princip funkce dynamických označníků

Jak to funguje? Dnešní zastávkové informační panely (LED či LCD) zná každý – jsou určeny pro zobrazení odjezdů ze zastávky či dopravního terminálu a jsou vyráběny v mnoha provedeních. Data pro svoji funkci získávají z dispečinků MHD či IDS a tyto pak zobrazují cestujícím v režimu on-line (aktuální doba odjezdů) či off-line (dle zastávkových jízdních řádů), což závisí na uspořádání dopravního systému.

Naše pojetí dynamických označníků ve vozidlech značně rozšiřuje toto chápání. Pokud jsou na dispečinku on-line data o odjezdech ze zastávek (dispečerský systém provádí predikce), proč tyto nezobrazovat cestujícím ve vozidlech při příjezdu do příští zastávky, kde je možno uskutečnit přestup na další spoje.

Dynam-oznacnik-171116-princip

Princip funkce dynamických vozidlových označníků v PMDP

 1. Palubní počítač (v tomto případě náš EPIS 4.0x) sbírá údaje o poloze z GPS a vyhodnocuje polohu vozidla ve vztahu s jízdním řádem.
 2. Informace o poloze jsou v pravidelných intervalech zasílány přes radiovou síť (např. naše řešení EPIS FDNET) na dispečink.
 3. Data o  aktuální poloze jsou zpracovány v dispečerském SW (např. náš SW SPRINTER 2017 pro MHD či IDS), který provádí opětovně vyhodnocení polohy vozidla k jízdnímu řádu a tuto informaci zobrazuje dispečerům. Dalším výstupem je i informace pro odjezdy z jednotlivých zastávek v rámci systému IDS či MHD (tento výstup není podmíněn existencí skutečného zastávkového označníku) přes rozhraní API (Application Programming interface) – tj. sbírku procedur, funkcí, tříd či protokolů.
 4. Informace o poloze, kam se vozidlo blíží je odeslána z palubního počítače (příp. LCD) na rozhraní API dle identifikátoru příští zastávky. A z rozhraní API pak přijde odpověď s požadovanými nejbližšími odjezdy z příští zastávky. V tomto případě je nutno použít rychlou datovou síť LTE, příp. UMTS (minimálně pak GPRS).
 5. Palubní počítač data zpracuje a odešle je na vozidlové LCD pro cestující, např. náš VCS 185 či VCS 190, VCS 290, apod.. Na LCD musí být spuštěna příslušná SW aplikace tak, aby uměla tyto data zpracovávat a zobrazovat.

Z toho plyne, že v systému musí být propojeno několik systémů předávání dat – od sběru dat o poloze z vozidel, po jejich zpracování na dispečinku a odeslání zpět na vozidle dle jeho aktuální polohy a následně zobrazení na LCD pro cestující a případně i pro řidiče ve formě upozornění na návaznosti.

Systém zobrazení informací na vnitřním LCD

Rozdělení na časové úseky

Systém zobrazování informací na vnitřních LCD je založen na rozdělení časového intervalu zobrazování různých informací mezi jednotlivými zastávkami do cyklů obdobně jako je tomu u vnitřních LED panelech.

Dynam-oznacnik-171116-posloupnosti

Rozdělení úseku mezi zastávkami na jednotlivé časové intervaly.

Jednotlivé časové úseky jsou:

 • Stání vozidla v zastávce – čas T0
 • Doba po zavření dveří – zobrazení dopravních informací o trase vozidla – čas T1 
 • Doba pro případnou reklamu a obecné zpravodajství získané z on-line internetových médií – čas T2
 • Doba pro dopravní informace a zprávy z dispečinku či z palubního počítače – čas T3
 • Doba pro případnou reklamu – čas T4


Obrazovka stání v zastávce

Základní obrazovka je pro stání vozidla v zastávce. V tomto případě se zobrazuje trasa vozidla včetně nácestných zastávek s linkami, na které je možno přestoupit a s dojezdovou dobou dle jízdního řádu a s tarifními zónami.

dynam-oznacnik-offline

Obrazovka zobrazení trasy s nácestnými zastávkami zobrazujícími navazující spoje


Obrazovka vozidlového dynamického označníku

Obrazovka vozidlového dynamického označníku umožní zobrazit data o přestupech získaných z jednoho z dispečinků – MHD nebo z IDS. Tyto informace jsou zobrazeny před příjezdem vozidla do aktuální zastávky a cestující má přehled, kdy mu odjíždí z dané zastávky navazující spoje. Systém může zobrazovat informace on-line, příp. pokud nebude spojení i off-line (dle jízdního řádu uloženého v palubním počítači EPIS 4.0x).

dynam-oznacnik-obrazovka

Dopravní informace pro cestující


Další možností je použít ultra širokoúhlého LCD displeje, který se v dané chvíli rozdělí na dvě části, tj. zobrazí informace z obrazovky č. 3 – zobrazení trasy a z obrazovky č. 4 – zobrazení aktuálních odjezdů ze zastávky. Toto je ukázáno v následujícím obrázku.

Dynamicky-oznacnik-KODIS-m1

Společné zobrazení trasy a odjezdů z následující zastávky

Možnost zobrazení aktuálních zpráv

Systém umožňuje zobrazit dva typy textových informací:

 • off-line informaci uloženou v palubním počítači, která je vytvořena v SW skládání dat pro palubní počítač EPCOMP.
 • on-line informaci zaslanou jako textovou zprávu z dispečinku, nejlépe ve formě AGM (automaticky generované zprávy z dispečinku).

Možnosti zobrazování poznámek z palubního počítače připravených offline a zobrazení aktuálních zpráv o dopravě zaslané z dispečinku – tj. textové či kódové zprávy zaslané z dispečinku na vozidlo.

dynam-oznacnik-PP Zobrazení poznámek z palubního počítače k dané zastávce či trase.

dynam-oznacnik-AGMZobrazení aktuálně přijaté zprávy z dispečinku nebo zprávy AGM.Zobrazení reklamy a dopravních informací

Dopravní informace – jedna z možností zobrazení. Pod pojmem dopravní informace chápeme informace poskytované provozovatelem dopravy (MHD a IDS), která zpřesňuje některé dění v dopravě (výluky, změny, tarify apod.).

dynam-oznacnik-dopr-inf2

Dopravní informace

Další možností je zobrazování reklamy ve vozidlech – viz popis “Dálkově řízený informační systém“. Jako velmi výhodné pro cestující se jeví kombinace reklamy (dolní část obrazovky) a zobrazení informací o směru jízdy, příští zastávce, zóně, času apod v horní části LCD obrazovky. Reklama je vysílána ve spotech danými vlastnostmi (použitelnými formáty) vnitřních LCD panelů.

dynam-oznacnik-reklama(1)

Zobrazení reklamy či standardního zpravodajství za jízdy vozidla