ON-LINE vyhledávač spojení s prodejem lístků v EPIS 5.0A

  • Články

EPIS-5A-jizda-1mRežim přestupu cestujících ve veřejné dopravě (zejména regionální) umožňuje cestujícím požadovat koupi jízdenky s několika přestupy. Tato činnost může být pro řidiče velmi složitá, protože není možné snadné obsáhnout tarifně celé území regionu a zvolit správnou konkrétní jízdenku a kombinaci s konkrétními tarify nebo naopak začít při odbavení „někde“ ručně vyhledávat spojení.Za tímto účelem byl palubní počítač s odbavením EPIS 5.0A doplněn o funkci ON-LINE vyhledávače spojení a návazně na to je tato funkce spojena s přímým prodejem lístků a tiskem informačního lístku o vyhledaném spojení. Touto funkcí je cestujícím i řidičům zjednodušena výše uvedená situace se zaručením správné ceny lístku. 

Princip systému

Obrazek5Obecně je cílem umožnit řidiči vydávat systémové jízdní doklady s libovolnou územní platností v daném dopravním systému, a to nezávisle na aktuálním linkospoji, přičemž musí být umožněno definování územní platnosti různými způsoby, jako například zóny. Jednou z možností vyhledání spojení přímo z palubního počítače je využití rozhraní , jenž umožní on-line vyhledání spojení (tak jako v IDOSu) na základě řidičem zadané výchozí a cílové zastávky v územní platnosti (v tomto případě především v IDS JMK) s výslednou cenou v základním tarifu. Přepočet na jiné jízdné (např. zlevněné) poté provede palubní počítač sám. Vyhledané spojení je poté vytisknuto k jízdence pro cestujícího. Terminál řidiče palubního počítače tak umožňuje snadný přechod mezi různými režimy práce řidiče:

  • obrazovkou jízdy a s tím spojené funkce včetně spořiče obrazovky,
  • obrazovkou odbavení s prodejem lístků včetně kontroly fotek cestujícího,
  • obrazovkou komunikace s dispečinkem IDS či dopravce,
  • on-line vyhledání spojení při přestupech (viz. tento popis),
  • ostatní obrazovky - servisní a informační – např. prohlížení jízdních řádů, atd..

O tom, že palubní počítač EPIS 5.0A je „vícekomunikační“ (komunikuje s více servery současně) svědčí obrázek - Komunikační schéma, kdy pokladna EPIS 5.0A je schopna současně v provozu komunikovat s backoffice systémem zpracujícím zejména platby a provádějící dohled nad funkčností komponent vozidla (spoj 1), s centrálním dispečinkem - hlasová a datová komunikace (spoj 2), serverem zúčtovacího centra (spoj 3), se serverem vyhledávače spojení (spoj 4) – viz tento článek – a spojením na bankovní servery obvykle pro aktualizaci údajů ve čtečkách bankovních karet (spoj 5).

Popis způsobu vyhledávání

Celé vyhledávání spojení je rozděleno do několika kroků, které jsou popsány níže. Celý koncept palubního počítače vychází z „černé“ obrazovky tak, aby co nejméně rušil řidiče za jízdy a oslňoval ve večerních hodinách. On-line odbavení se z této obrazovky odbavení cestujícího vyvolá stiskem tlačítka „ONLINE“ a tím se přejde do režimu „vyhledání spojení“.

online

Základní obrazovka odbavení lístků, kde tlačítko dole na obrazovce 

„ON-LINE“ vyvolává níže uvedený režim.

Zadání základních parametrů pro vyhledávač

Řidič se přepne do režimu vyhledávače spojení z obrazovky odbavení na pokladně po volbě tlačítka ONLINE. Tehdy nová obrazovka výběru údajů o spojení zobrazuje 4 parametry pro vyhledávač:

  • výchozí zastávka,
  • cílová zastávka,
  • datum odjezdu,
  • a vyhledaný čas (vyhledané časy - výběr z více možností) odjezdu.

Vstupni-obrazovka-do-vyhledavace
Vstupní obrazovka do vyhledávače.


Ukazka-vyhledani-spojeni
Ukázka vyhledání spojení v aplikaci pro
https://www.idsjmk.cz/index

Po prvním přístupu z obrazovky odbavení se pokladna snaží předvolit jako výchozí zastávku aktuálně navolenou na pokladně – dle čísla aktuální zastávky. Čas odjezdu pro vyhledávač pokladna použije dle času odjezdu z aktuální navolené zastávky. Pokud není, tak aktuální čas. Případně si obsluha má možnost zvolit čas odjezdu manuálně a poskytnout tak informaci cestujícímu pro jízdu v budoucnosti. Na zákaznickém displeji pokladny jsou tyto čtyři zadávané parametry zobrazeny také a cestující si je tak může kontrolovat či si vybírat z více možností. Obdobně jsou zobrazeny i na mobilním přístroji v aplikaci IDS JMK. Dále je na obrazovce tlačítko „Vyhledat“ - spustí dotaz na on-line vyhledávač spojení dle zadaných parametrů a přepne na obrazovku s výsledkem.

Volba výchozí / cílové zastávky

Obrazovka následuje po kliknutí na výchozí/cílovou zastávku na obrazovce „Zadání parametrů pro vyhledávač“ s možností volit ze seznamu nebo přes klávesnici vytvořené na dotykové obrazovce. Seznam je pak automaticky generován našeptávačem systému z již zvoleného částečného názvu. Po potvrzení následuje přechod zpět na základní obrazovku.


volba-vychozi-zastavky
Ukázka volby výchozí zastávky v případě, že se bude vyhledávat 
spojení pro jinou zastávku, než kde se autobus právě nachází.
volba-cilove-zastavky
Ukázka volby cílové zastávky pro on-line dotaz do vyhledávače. Volba data odjezdu

Obrazovka následuje po kliknutí na čas odjezdu na obrazovce „Zadání parametrů pro vyhledávač“. Řidič může vybrat datum odjezdu na několik dní dopředu (červený rámeček), aktuální datum je zelený kruh. Po potvrzení následuje přechod zpět na základní obrazovku „on-line vyhledávání“.

nastaveni-czsuUkázka obrazovky volby data z kalendáře pro vyhledání spojení.

Volba času odjezdu

Obrazovka následuje po kliknutí na čas odjezdu na obrazovce „Zadání parametrů pro vyhledávač“. Volba je opět intuitivní. Řidič vybere hodiny či minuty a tyto napíše na číselnou klávesnici. Po potvrzení následuje přechod zpět na základní obrazovku

cas-vyhledavaniVolba času on-line vyhledání. 


Výsledky vyhledávání

ukazka-stavajici-aplikace-vyhledavaniZpůsob zobrazení na palubním počítači je obdobný jako výsledky vyhledávače na stránkách IDS JMK https://www.idsjmk.cz/index. V rámci aplikace jsou vypsány různá spojení v nejbližší době od zvoleného termínu: Na obrazovce terminálu řidiče se objeví podobný seznam výpisu spojení jako na mobilním telefonu. Pokud přesáhnou jednu obrazovku, tak je možno je rolovat. Počet vyhledaných spojení je není omezen a pouze při množství než 4 se objeví na zákaznickém displeji zjednodušené zobrazení. Dole na displeji je poté volba tisku vybraného spojení pro cestujícího včetně jednotlivých přestupů nebo prodej lístku dle ceny doručené z vyhledávače. 

Jak bylo uvedeno, na zákaznickém displeji bude zobrazen základní přehled do 3 spojení a to co spojení to řádek. Nad 4 a více vyhledaných spojení dojde ke zjednodušení zobrazení na zákaznickém displeji na výchozí a cílovou zastávku. Nahoře jsou uvedeny základní údaje datum a čas zahájení, doba jízdy do cílové zastávky a cena. Po zvolení spojení obsluhou se zobrazí detail. 

Tak jak řidič vybírá jednotlivé spojení, tak se tyto zobrazují cestujícímu na zákaznickém displeji. Cestující tak může potvrdit, kterou z více variant chce použít a na ni případně koupit lístek.

zobrazeni-na-zakaznickem-displeji

Tisk a vzhled lístku o vyhledaném spojení

Lístek obsahuje ve zjednodušené formě výsledky on-line vyhledávání obdobné jako na stránkách: https://www.idsjmk.cz/index. Cestující si tak nemusí nic po obdržení tohoto lístku dále vyhledávat a má k dispozici popis cesty a to případně i spolu s cestovním lístkem.

listek

Závěr

Z pohledu organizace dopravy se jedná o velmi pokrokový systém prodeje lístků, který umožňuje cestujícímu vybrat si spojení, kdy existuje více variant možných přestupů a tak mít „spravedlivé“ jízdné a současně si může zvolit i dobu a trvání jízdy. Vytisknutí seznamu spojení na samostatný je též velmi účelná funkce. Systém je tak i připraven např. pracovat s připravovanou jízdenkou dle jednotného tarifu CENDIS, protože umožňuje dálkově načíst tarif jízdenky v systému přepravy (věříme, že bude definována obdobným způsobem, jaký používáme nyní) a tuto prodat kdekoliv cestujícímu (tedy v tomto případě musí být k dispozici datové připojení GSM – typ GPRS, UMTS, LTE).