Hamburg - pokračování projektu BiDiMoVe

  • Tiskové zprávy

V srpnu roku 2021 jsme se účastnili úspěšně účastnili plug testu projektu BiDiMoVe (Bidirektionale Multimodale Vernetzung - projekt je financovaný federálním ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury Německa) - více zde - konaného v rámci ITS World Conress 2021. A jako jediní jsme "naintegrovali" přímou komunikaci mezi palubním počítačem firmy Trapeze a naší jednotkou OBU (On Board Unit) - typ UCU 5.0V - protokolem IBIS PLUS a na základě toho jsme realizovali preferenci MHD.

Východiska:

Nyní, na základě našich úspěšných testů v rámci plug testu v roce 2021, byla v rámci pokračování projektu BiDiMoVe v Hamburgu námi vyráběná jednotka OBU instalována na autobus společnosti Hamburger Hochbahn. V současné době zajišťuje preferenci na 9 křižovatkách, kde jsou jednotkami RSU od společností Swarco a Yunex. Jednotka je úspěšně připojena k palubnímu počítači společnosti Trapeze.

BiDiMoVe-autobus-m

Projekt má tyto základní vlastnosti:

  • Preference veřejné dopravy pomocí zpráv SREM a SSEM
  • Zprávy SREM jsou zpracovávány centrálním systémem
  • SREM jsou přijímány RSU od výrobců Swarco/Yunex a správně zodpovězeny zprávami SSEM
  • Zabezpečená komunikace – jednotka je registrována v PKI BiDiMoVe, poskytovaného společností Escrypt.
  • Jednotka OBU je připojena k palubnímu počítači pomocí protokolu IBISPlus. Takto získává přehled o zastávkách, lince, čísle spoje či aktuálnímu zpoždění (rozhraní SOAP).

Způsob řízení priority:

Na rozdíl od systému preference MHD provozovaného v DPMB a.s. (Brněnské komunikace a.s.) se v rámci projektu BiDiMoVe zpráva SREM nezaměřuje na konkrétní křižovatku (podpora lokálního řízení kontra podpora centrálního řízení). Místo toho je odeslána pro všechny RSU v okolí. Zpráva SREM je vyplněna údaji o aktuální cestě – např. číslo linky, další zastávka a zpoždění. Jednotka RSU v křižovatce předá zprávu SREM s výše uvedenými informacemi do centrálního systému. Ten po přijetí prioritního požadavku vytvoří odezvu na RSU a tato pak vygeneruje zprávu SSEM a tato je přijata jednotkou OBU na vozidle.

Možnost využití signálního plánu:

SPAT-na-PP-OBU-MAPAKomunikace pomocí V2X umožňuje i mnoho dalších služeb kromě preference MHD. Město Hamburk hodně do tohoto systému investuje tak, aby mělo fungující a bohatý systém C-ITS. Když vozidlo s naší OBU cestuje městem, přijímá různé zprávy V2X. Například, správně zpracovává zprávy s topologií křižovatky (MAPEM) a signálním plánem řadiče semaforů (SPATEM). Výsledek je vidět vpravo: OBU se správně lokalizovala do jízdního pruhu křižovatky (zeleně podbarvená šipka) a je schopna ukázat čas na zelenou:

  1. Horní obrázek - možné zobrazení na našem palubním počítači EPIS 4.0 nebo EPIS 5.0, kde při příjezdu před křižovatku se na palubním počítači objeví upozornění na průjezd. Řidič tak může přizpůsobit rychlost jízdy úspornou jízdou a případně zrušit zobrazení.
  2. Prostřední obrázek - je vizualizace ze SW UCU BOS, který je určen pro správu jednotek OBU a RSU, a který si tuto informaci vyčítá přímo z jednotky OBU na vozidle a může ji zobrazovat obsluze SW.
  3. Dolní obrázek - je reálná situace průjezdu autobusu veřejné dopravy na křižovatce v Hamburku zobrazená na prostředním obrázku (aktuálně zobrazeno na podkladu mapy.cz). Je na něm zřejmé, jak se blíží vozidlo do křižovatky.

Využití zkušenosti z projektu RIS II:

Nyní připravujeme řešení přechodu z původních systémů preference veřejné dopravy v Hamburg Verkehrsanlagen. Je inspirováno řešením přechodu systémů preference v DPMB (projekt RIS II), tj. připravujeme tzv. „přechodovou“ RSU. To znamená, že jeho cílem je umožnit přednost veřejné dopravě a záchranným vozidlům (naše zkušenosti z Ústí či Brna)na starším ovladači semaforu – ovladači, který nepodporuje V2X. Tímto způsobem můžeme pomoci ve fázi přechodu z analogového rádia na V2X.