Jednotky UCU zachraňují lidské životy

  • Tiskové zprávy

Dne 14.11.2019 byly zprovozněny ve dvou nových vozidlech „první linie“ Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Brně nové komunikační jednotky UCU 5.0 , které fungují dle mezinárodního evropského standardu V2X (ITS G5) a které umožňují vozidlům jedoucím k zásahu získat zelenou vlnu na křižovatkách a tím výrazně zkrátit dobu dojezdu k zásahu.

Nový prvosledový zásahový vůz Hasičského záchranného sboru v Brně (foto poskytl HZS JMK).

Systém funguje tak, že pokud hasičské vozidlo jede k zásahu, je aktivována vozidlová komunikační jednotka UCU 5.0 a tato zasílá žádost na absolutní preferenci na jednotku RSU na křižovatce, propojenou s řadičem křižovatky. Absolutní preference znamená, že je nastavena zelená jen ze směru, odkud vozidlo HZS přijíždí - ve všech ostatních směrech, včetně protisměru, je červená. Pokud RSU přijme žádost z vozidel, předá ji do řadiče a ten dá vozidlu takovou preferenci, aby se křižovatka "vyklidila" dopředu a vozidlo jí mohlo rychle a bezpečně projet. Vozidlo posílá požadavek na preferenci stále a jednotka RSU rozhodne o přidělení preference dle směru jízdy vozidla a jeho vzdálenosti od křižovatky (přesněji dle přítomnosti v definovaných zónách kolem křižovatky).

Instalace vozidlových jednotek UCU byla prováděna spolu s instalací ostatních komunikačních technologií přímo společností na přestavbu vozidel IZS. Po dodání vozidel do Brna byly jednotky UCU oživeny a zprovozněny. Vozidlo tak obsahovalo kombinovanou anténu na střeše  a komunikační jednotku umístěnou v vozidle v boxu nad řidičem.

Kombinovaná anténa na střeše vozidla

Jednotky RSU (RSU 5.0I založená na UCU 5.0 LVG) do křižovatek spolu s novými řadiči byly dodány v rámci projektu C-ROADS, realizovaném společností Brněnské komunikace a.s., kdy na řešení projektu zejména v oblasti komunikace V2X se podílela i firma Herman. Takto bylo zprovozněno 12 křižovatek s těmito jednotkami. Do budoucna předpokládáme, že podobně bude zprovozněno i dalších 20 jednotek RSU, které jsou nyní nainstalovány na křižovatkách a které jsme dodali v rámci projektu RIS II. Těchto 20 jednotek umožňuje jednoduché nasazení preference IZS. Na dalších 60 křižovatkách z celkových 80 z projektu RIS II je teoreticky preference IZS také možná. Nastane tak první kombinace, kdy jedna komunikační technologie/standard V2X umožní řešit více preferenčních situací - absolutní systému IZS a upřednostnění hromadné dopravy.

Umístění jednotky UCU 5.0 v hasičském vozidle.

Následuje ukázka zkušební jízdy vozidla proti námi dodaným jednotkám na řadičích firmy Cross (video pochází od HZS JmK).


Toto zprovoznění nových vozidel navazuje na naše dlouhodobé snažení a zkušební provoz systému V2X na preferenci IZS z konce roku 2017 a průběhu 2018 (viz. popis zkušebního provozu na stránkách HZS,). Tehdy HZS Jihomoravského kraje prováděl úspěšný zkušební provoz systému V2X na 4 křižovatkách a 2 vozidlech pomocí námi vyvinutých prototypových jednotek UCU. Tento způsob aplikace V2X byl takto poprvé realizován v ČR v praxi. Video z tehdější zkušební jízdy z 16.11.2017: