Nové pojetí vozidla VLD založené na EPIS 5 FCC

 • Tiskové zprávy

Připravili jsme nové pojetí zapojení vozidla pro veřejnou linkovou dopravu (VLD) založené na palubním počítači s odbavením cestujících EPIS 5 FCC (EPIS - Elektroakustický Palubní Informační Systém). Takto zapojený systém je nyní v provozu v Integrované dopravě Plzeňska. Jeho součástí jsou i další výrobky naší firmy.

Novost pojetí se skýtá v:

 • Jako řídicí prvek je použita pouze jedna univerzální vozidlová řídicí jednotka – palubní počítač s odbavením cestujících EPIS 5 FCC,
 • Optimalizovaném propojení jednotlivých komponentů ve vozidle – použita sběrnice „rychlý IBIS“,
 • Optimalizováno pro řízení systému z dispečinku a jiných dohledových systémů – přímý přístup z dispečinku na LCD či panely vozidla.

Jak bylo uvedeno, dodávaný systém je založen na vozidlové řídicí jednotce EPIS 5 FCC, která v sobě integruje:

 • Výkonnou řídicí jednotkou – 1 GHz, 1 GB RAM, úložiště dat 8 GB,
 • Odbavení cestujících - tj. s tiskárnou s dlouhou životností, s barevným vysoce svítivým zákaznickým displej, se čtečkou BČK – standardy Mifare, Desfire, NFC, emulované karty, apod.,
 • Kapacitní dotykový LCD terminál 10,4“,
 • Mnoho komunikačních rozhraní - IBIS, rychlý IBIS, RS 485, Ethernet, GPRS/UMTS, WiFi, CAN a další,
 • 4-násobný digitální hlásič s výkonnými zesilovači do vozu a vně vozu a integrovaným mikrofonem,
 • Sledování polohy dle GPS, hlasovou komunikaci přes GSM,
 • a další.


Systém je certifikován pro použití v odbavení a prodlužování kupónů Plzeňskou kartou, zvládá kilometrické odbavení, různé ceníky, zajížďky, návaznosti, spoje na zavolání, apod. Současně se dokončuje komunikace na dispečink IDS dle požadavků organizátora veřejné dopravy. Jeho vlastností je odbavování dle GPS v souvislosti s dveřními kontakty. Nyní připravujeme certifikaci i pro jiné IDS a dopravce.

Součástí tohoto informačního systému vyrobeného kompletně firmou Herman jsou moderní vnější informační LED tabla řady VLP (Vehicle LED panel). V tomto případě se chovají dle standardů IDP a zobrazují „nedeformované“ české znaky a používají dynamickou změnu velikosti fontu podle délky zobrazovaného textu, tj. panel sám zvolí optimální velikost použitého fontu pro zobrazení tak, aby maximálně využil aktivní plochu panelu a text byl dobře čitelný. Ukázka vozidla vybaveného panely VLP 24 je na obr. č. 2. Panely komunikují po sběrnici v protokolu tzv. „rychlý IBIS“, který používá standardní rozvody a rozhraní sběrnice IBIS, ale komunikační rychlost je 19,2 kbit/s a sběrnice je plně osmibitová. Umožňuje tak do panelů zasílat i obecné obrázky a znaky přímo z dispečinku, např. dle kódování CP-1250 či abecedou UTF-8. Komunikační protokol na vnější LED panely je obdobný jako protokol určený pro řízení zastávkových LED panelů na dopravních terminálech, což zjednodušuje činnost dispečinku.

LED panely umožňují nízké provozní náklady a dlouhou životnost. U zobrazovacích vnějších LED panelů jsou využity principy regulace napětí na LED diodách, což snižuje celkovou spotřebu panelu téměř na polovinu oproti běžně používaným řešením.


Vnitřní jednostranný LCD panel pro cestující VCS 185A v řežimu dle standardů IDP.

Součástí vozidla je i vozidlové LCD – typ VCS 185, který se v tomto případě taktéž chová dle standardů definovaných v rámci IDP. Propojení je s jednotkou EPIS pomocí sběrnice ethernet a umožňuje tak zasílat do LCD panelu i obrázky či videa zaslané z dispečinku či jiných dohledových systémů (např. reklamy).

Principiální schéma zapojení vozidla je na následujícím obrázku:

Zapojeni-vozidla-epis5fcc-140526

Principiální schéma nového pojetí zapojení vozidla veřejné linkové dopravy.

Komponenty zapojení vozidla použité v sestavě jsou:

 • EPIS 5 FCC – palubní počítač s funkcemi odbavení cestujících
 • Vnější vozidlový LED panel čelní – VLP 24 × 200
 • Vnější vozidlový LED panel boční – VLP 24 × 160
 • Vnější vozidlový LED panel zadní – VLP 24 × 40
 • Vnitřní jednostranný LCD panel pro cestující VCS 185A
 • EPNEV 3.14IW – Povelový přijímač nevidomých
 • RI 01 – Rozbočovač IBIS
 • Relé pro přepínání akustických signálů - externí pomocné relé k přepínání akustického signálu z vozidlového autorádia nebo z EPIS5 FCC.