Plug test Hamburk 2021

  • Tiskové zprávy

V týdnu od 23. – 27. srpna 2021 se společnost Ing. Ivo Herman, CSc. úspěšně zúčastnila v rámci projektu BiDiMoVe (Bidirektionale Multimodale Vernetzung je projekt financovaný federálním ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury Německa) plug testu své jednotky OBU (On Board Unit) – inovovaný typ UCU 5.0V. Projekt BiDiMoVe  je společnou iniciativou hamburských podniků Hamburg Verkehrsanlagen, Harmurg Hochbahn a Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Hamburg (tedy jak místního dopravního podniku, tak i správců komunikací). V rámci projektu se testovala preference veřejné dopravy na světelně řízených křižovatkách (SSZ) prostřednictvím V2X technologie (ITS-G5) a s využitím zpráv SREM a SSEM.

Jak probíhal vlastní test?

Během testu vozidlová jednotka OBU (UCU 5.0V) vysílala prostřednictvím zprávy typu SREM požadavek na udělení preference. V případě odpovídajícího obsahu zprávy a bezpečnostního certifikátu (PKI, obsah SREM zprávy, atd,), pak systém BiDiMoVe požadavek potvrdil prostřednictvím zprávy SSEM a jednotce OBU ve vozidle byla udělena preference.

V rámci testu jsme museli integrovat  PKI certifikát od firmy ESCRYPT, upravit zpracování a vyhodnocování zprávy SREM pro žádost o preferenci. Součástí testu bylo rovněž úspěšné připojení jednotky UCU 5.0V na palubní počítač od firmy Trapeze prostřednictvím protokolu IBISplus a načítání odpovídajících informací o vozidle, lince, kurzu, stavu dveří atd. z tohoto palubního počítače.

Závěr

Testů se nakonec zúčastnily pouze 2 firmy (z více přihlášených), z nichž druhá se neintegrovala k palubnímu počítači vozidla. Testy a následné technické konzultace s organizátory testů tak potvrdily vysokou úroveň našeho řešení problematiky V2X a potvrdily schopnost nasadit komunikaci V2X do oblasti veřejné dopravy v ČR, Německu a nejen tam. Věříme, že testy budou mít i následně vliv na uspořádání standardu k praktickému řešení preferencí.

Ukázaly též, že vnitřní uspořádání jednotek snadno umožňuje i integraci našich systémů i s jinými palubními počítači (v Německu jsou to IVU Traffic a Trapeze) a i s několika výrobci řadičů –  Cross, Yunex (dceřiná společnost Siemens) a Swarco.

Příprava k testování s palubním počítačem Trapeze – část kontroly komunikace na sběrnice Ethernet protokolem IBISplus, kdy sběrnice vozidla byla přivedena k testovacímu počítači.