Testy komunikace V2X a IBIS-IP v Ludwigsburgu

  • Tiskové zprávy

Německá města řeší obdobné problémy jako města v ČR, tj. snaží se preferovat veřejnou dopravu osob a k tomu chtějí taktéž využívat standardů definovaných v celé EU – v tomto případě komunikace vozidlo MHD – řadič křižovatky. Za tímto účelem jsme dne 14.4.2021 provedli v německém městě Ludwigsburg (Bádensko-Württembersko) testy preference veřejné dopravy pomocí standardu komunikace V2X, kterým se dlouhodobě zabýváme (viz. naše instalace preference MHD pomocí V2X na 720 vozidlech MHD a 81 křižovatkách v městě Brno). Naše jednotka OBU (On-Board-Unit) v provedení jednotka UCU 5.0 LWVG byla instalována v Ludwigsburgu do autobusu typu MAN místního dopravce LVL-Jäger (viz. foto níže).

Autobus MAN  LVL-Jäger vybavený naší jednotkou V2X – UCU 5.0 LWVG.

Jednotka UCU 5.0 byla připojena k palubnímu počítači společnosti IVU Traffic (německý výrobce z Berlína). Komunikace s palubním počítačem probíhala pomocí standardu IBIS-IP, tj. který byl nově integrován do jednotky UCU 5.0. Ta se po startu vozidla přihlásila k palubnímu počítači IVU Traffic a požádala jej o příjem informací poskytovaných právě palubním počítačem. Tímto způsobem tak z něj pravidelně získávala informace o lince a cíli jízdy, dále pak i informace o aktuální zastávce, zpoždění vozidla či otevření jeho dveří.  Tyto informace se pak promítly i do zpráv vysílaných přes V2X. Díky tomu, že instalace naší jednotky OBU (jednotka UCU 5.0) je jednoduchá, provedli ji přímo zaměstnanci společnosti LVL-Jäger dle námi dodaného návodu.

Nainstalovaná jednotka UCU 5.0 v autobusu MAN v Ludwigsburgu.

Vlastní preference vozidla MHD pak byla prováděna na základě znalosti linky a cíle a znalosti přihlašovacích bodů. Jednotka UCU tak provedla filtraci přihlašovacích bodů pro preferenci a vybrala jen ty, které byly relevantní pro danou linku a cíl. Při přítomnosti vozidla v geografické pozici přihlašovacího bodu začala jednotka OBU (jednotka UCU 5.0) vysílat CAM zprávu, v níž byla data pro preferenci ve formátu R09.16 (další standard, který byl integrován do jednotky UCU). Kromě tzv. čísla “Meldepunktu” (čísla přihlašovacího bodu) se ve zprávě CAM nacházely i informace o lince a cíli získané z IBIS-IP.

Ukázka ze zkušební jízdy testovacího autobusu s komunikací pomocí V2X.

Test zatím probíhal jen proti referenční přijímací jednotce, protože RSU u řadiče křižovatky společnosti Swarco zatím neuměly předávat informace R09 do řadiče. K tomu by mělo dojít v brzké době. Veškeré zprávy V2X vysílané jednotkami UCU 5.0 byly v průběhu testů podrobeny důkladné analýze a porovnání se standardy. Test byl hodnocen i zástupci jiných německých měst a hodnocení bylo velmi pozitivní.

Námi vyráběné jednotky UCU 5.0 opět prokázaly, že splňují mezinárodní standardy a je možno je přizpůsobit různým provozním podmínkám. Úspěšné testy tak uvolnily cestu k dodání více jak 100 kusů těchto jednotek na vozidla společnosti LVL-Jäger. Můžeme tedy říci, že máme jednotku OBU připravenou a odzkoušenou pro potřeby německé veřejné dopravy včetně standardů zde používaných.

Co říci na závěr – i když testy úspěšně proběhly na náročném německém trhu a splní podmínku preference MHD, lze konstatovat, že německé standardy neumožňují to, co popisuje náš článek o řízeném staničení (je funkční na řadičích Cross Zlíně, Jihlavě a Ostravě s radiostanicemi TAIT a palubním počítačem EPIS 4.0x) nebo to, co jsme dodali v rámci řízení komunikace s křižovatkami v projektu RIS II (kromě preference i ruční stavění směru na křižovatkách z palubního počítače či změna signálního plánu).