Úspěšné absolvování Plugtestu jednotek V2X ve Francii

  • Tiskové zprávy

Ve dnech 4. 11. – 7. 11 2019 se naše společnost zúčastnila testovací akce ETSI CMS7 Plugtest v Francii ve městě Nice. Plugtest je mezinárodní akce pořádaná evropským telekomunikačním standardizačním institutem (ETSI) a slouží k ověření a odladění kompatibility mezi jednotlivými výrobci. Tento Plugtest byl zaměřen na zabezpečení komunikace V2X a konal se přímo v prostorách ETSI.

etsi1

Vstup do budovy ETSI v NICE, kde se konalo testování

Zabezpečení je nezbytným prvkem pro V2X, bez nějž není možné zajistit důvěryhodnost vysílaných zpráv. Během Plugtestu se zejména testovalo, jestli si jednotliví výrobci V2X jednotek dovedou vyměnit zprávy v zabezpečené podobě, tedy jestli si vzájemně dovedou ověřit podpisy ve zprávách a jestli zprávy mají podobu určenou normami vydanými ETSI. Pro zajištění důvěryhodnosti podpisů se Plugtestu zúčastnili i dodavatelé centrálních bezpečnostních prvků systému, tedy PKI (Public Key Infrastructure). K nim se jednotlivé jednotky měly registrovat a PKI jim pak vydalo certifikáty, které se posílaly zároveň s podpisy. Každá z jednotek se do PKI měla samostatně registrovat a definovaným protokolem požádat o certifikát. I toto bylo součástí Plugtestu. Až po této registraci byla stanice oprávněna vysílat zprávy a ostatní jednotky teprve poté považovaly její zprávy za důvěryhodné.

etsi2

Ukázka místnosti, kde probíhalo testování naší jednotky UCU 5.0 proti jednotce firmy z Nizozemí.

Testovalo se stylem jedna implementace v jedné jednotce proti druhé. Typicky se tedy propojily dvě jednotky proti sobě nebo jednotka a PKI (serveru generujícím certifikáty pro digitální podpisy zasílaných zpráv) a podle předem určených scénářů se ověřovala vzájemná kompatibilita komunikace. Ověřování neprobíhalo na úrovní radiové komunikace, ale všechny vytvořené zprávy byly přesměrovány na sběrnici ethernet. Vyhodnocení každého z testů je čistě subjektivní, nejednalo se tedy o „čistou“ certifikaci jednotek, ale spíše o unikátní možnost vyzkoušet a v klidu odladit implementace jednotlivých společností, které se testů účastnili. Zároveň se jednalo i o užitečnou zpětnou vazbu pro tvůrce norem. Každý účastník pak obdržel potvrzení o účasti.


etsi3

Potvrzení o účasti na plugtestu.

Oficiální výsledky ještě nejsou k dispozici, ale kompatibilita našeho řešení standardy V2X (C2X) se dle našeho názoru prokázala, a to jak při komunikaci jednotka-jednotka přes protokoly V2X, tak i při komunikaci jednotka - PKI přes http protokol. V rámci testů jsme byly schopni přebírat klíče ze 7 mezinárodních serverů, které je poskytují a tím potvrdit platnost či neplatnost zpráv, a komunikovat s jednotkami všech účastníků, pokud tyto byly ve stavu odpovídajícím normám.

Tímto bychom také rádi poděkovali nejen organizátorům této užitečné akce uspořádané v krásném prostředí jihu Francie, ale i ostatním účastníkům, se kterými jsme mohli ověřit a doladit naše řešení.


etsi4

Umístění budovy ETSI v krásném prostředí Nice.