Zastávkové panely pro Dopravný podnik mesta Žiliny

  • Novinky
  • Tiskové zprávy

Společnost HERMAN zrealizovala dodávku a montáž 50 RGB panelů v rámci projektu „Informatizácia MHD v Žiline – nové informačné zastávkové panely s hlasovým výstupom“, který realizovala pro Dopravní podnik města Žiliny.

V prosinci 2022 společnost Ing. Ivo Herman, CSc. zvítězila ve veřejné zakázce na dodávku 50 kusů elektronických zastávkových informačních panelů pro město Žilina. Přestože na plnění zakázky bylo z důvodu dlouhé hodnotící procedury méně času, dodávka byla realizována včas (dokonce pár dní v předstihu).

  

Součástí projektu byla dodávka 50-ti kusů plně barevnách zastávkových panelů a zpracování projektové dokumentace pro připojení jejich připojení k trakčnímu vedení. Nedílnou součástí bylo také zajištění schválení ze strany drážního úřadu. Zadavatelem určené panely obsahují integrovanou kameru, tato je pak součástí kamerového systému, jenž byl včetně serverové části rovněž součástí dodávky. Vedle nich je v panelech integrováno přehrávání hlasových zprávy nevidomé pomocí technologie automatického čtení, tzv. TTS, regulace jasu dle okolního světla a plná integrace na dispečink řízení.

Technické řešení:

Celkově bylo dodávko 38 kusů RGB panelů v jednostranném provedení o velikost 5+1 řádek, 4 kusy RGB panelů v oboustranném provedení o velikost 5+1 řádek, 4 kusy RGB panelů v jednostranném provedení o velikost 8+1 řádek a 4 kusy RGB panelů v oboustranném provedení o velikost 8+1 řádek. Naprostá většina panelů (48 kusů) je instalována na vybraných trakčních sloupech či sloupech veřejného osvětlení a tyto jsou rovněž napájeny z trakčního vedení. 2 kusy panelů jsou instalovány na samostatných sloupech s napájením 230 VAC.


  

Společnost HERMAN zakázku stihla v termínu, i když se musela potýkat s extrémně krátkým časovým rámcem pro její realizaci. Problémy také nastávaly v dodávkách dílčích elektrickým komponent a také to, že stěžejní část výrobních prací vstoupila do prázdninového (dovolenkového) období. Vypořádat jsme se museli rovněž s integrací zcela nového způsobu řízení, který byl představen až v průběhu řešení projektu. Vyzdvihnout musíme také skvělou a konstruktivní spolupráci s Dopravním podnikem města Žiliny, který poskytoval rychlou zpětnou vazbu a součinnost, bez které by se taková akce stíhala velmi obtížně.

Realizací veřejné zakázky společnost HERMAN potvrzuje dominanci v oblasti dodávek zastávkových systémů pro veřejnou dopravu.

 

Tisková zpráva společnosti Ing. Ivo Herman, CSc.

Kontakt: Martin Koutný / trade@herman.cz