Grafický LED panel řady 2xx (SLIM)

Textové informační LED panely - ELP jsou určeny k optickému a zvukovému informování cestujících ve zvoleném formátu a se zákaznicky definovaným rozložením informačních polí (linka, spoj, cílová stanice, pravidelný odjezd, zpoždění, příp. nástupiště, apod.).

Textové informační LED panely (dále jen ELP) jsou určeny k optickému a zvukovému informování cestujících ve zvoleném formátu a se zákaznicky definovaným rozložením informačních polí (linka, spoj, cílová stanice, pravidelný odjezd, zpoždění, příp. nástupiště, apod.). 

Panel lze napájet z rozvodné sítě 230 V, rozvodu 230 V veřejného osvětlení*, trakční sítě. Na čelní ploše panelu mimo aktivní zobrazovací plochu je místo pro nalepení fólií se statickými obrázky a texty charakterizující rozmístění polí na grafické ploše. Texty na čelní ploše mohou být prosvětleny.

*) panel napájený z veřejného osvětlení musí být vybaven adekvátním akumulátorem zajišťující provos panelu přes den.

Panely ELP umožňují zobrazení:

 • Jedné barvy textových řádků – barva dle požadavku, 
 • podporu plné češtiny bez deformovaných znaků - jeden textový řádek obsahuje 10 LED,
 • různých velikostí fontů písmen a různých provedení fontů, pokud to podporuje nadřazený systém 

Mezi další výhody panelů patří:

 • možnost dálkové konfigurace přes internet, dálková změna aplikace či změny fontů,
 • možnost dálkové kontroly panelu,
 • schopnost automatické aktualizace jízdních řádů z CIS (Centrální informační systém),
 • automatická aktualizace času a data z internetu,
 • jas panelu je řízen dle okolního světla v min. 8 krocích (v noci svítí méně, čitelný na plném slunci),
 • antivandal provedení – nerozbitné čelní opláštění, robustní konstrukce
 • dlouhá životnost daná napěťovým řízením LED diod, 300 Hz obrazovka, nízkopříkonové provedení,
 • čitelnost textu ze vzdálenosti větší než 18m – 20m, výška písma až 5 cm.
 • integrovaný povelový přijímač nevidomých vyvolávající akustické hlášení,
 • volitelně digitální hlásič frází pro nevidomé, případně obecných hlášení pro cestující se zesilovačem a možností integrace systému TTS (Text to Speech)

Nezávazná poptávka