Řešení vjezdu s BSV

Bezkontaktní řízení příjezdu a odjezdu z vozovny

Součástí řešení je bezkontaktní jednosměrný přenos malého množství dat z vozidel MHD do PC u výpravčího bez potvrzení správnosti přenosu s možnou vazbou na automatické otevírání závor střediska.

Indukční přenos má následující parametry:

  • vysílací kmitočet vozidla 125 kHz
  •  přenosová rychlost 1,2 kbit/s nebo 4,8 kbit/s
  •  dosah 1,5 metrů v otevřeném prostoru bez přeslechů na sousední jízdní pruh
  •  permanentní cyklické vysílání informací z vozidla
  •  rychlost průjezdu vozidla při přenosu 30 km/h (při větší rychlosti je nutno zvětšit snímací cívku)
  •  typ střediska (x)
  •  informace o ukončení směny

Indukční smyčky slouží ke sledování příjezdů a odjezdů autobusů z vozovny (viz. obr. č. 1) včetně automatického otevírání závory. Oba směry (příjezd i výjezd) jsou řešeny pomocí indukčních smyček tak, že při příjezdu autobusu nad smyčku u závory přijatý kód dá povel závoře k jejímu otevření. Uzavření závory hlídá infračervená závora se zdvojeným příjmem, který umožňuje zajistit sledování průjezdu autobusu. U každé smyčky je zabetonovaná instalační ochranná kovová krabice

Z obrázku je patrno, že budou použity dvě indukční cívky, které budou umístěny pod povrchem vozovky:

  • Ø   Indukční cívka L1 – registrační cívka odjezdu autobusu z vozovny. Zároveň slouží pro automatické zvedání závory. Potvrzení průjezdu vozu ven z vozovny a spouštění závory je v návrhu řešeno prostřednictvím „optické závory“ – infračerveným paprskem – která je umístěna za závorou.
  • Ø   Indukční cívka L2 – slouží pro registraci příjezdů vozidel do vozovny. Spolu s „optickou závorou“ řeší zvedání a spouštění příjezdové závory.

Do systému musí být zapojeny 2 řídící jednotky určené pro sběr signálů z infračervených závor a smyček. Snímače  infračerveného signálu budou dvojité a budou přivedeny na řídící jednotku.  Pro uvedené řešení budou použity dvě řídicí jednotky BSV-PU 02 či BSV-PU 03. Tato jednotka bude sledovat signály od indukčních smyček a otevírat pomocí kontaktu relé příslušnou závoru (příjezd či odjezd). Způsob propojení s počítačem, který bude registrovat vozy, bude pomocí sběrnice RS 485.

Drážky pro cívky L1 a L2 a přívodní kabely jsou vyfrézovány do živičného povrchu vozovky. Vlastní přijímač / demodulátor BSV-TR 13 včetně modulu pro AM i FM modulaci je umístěn v ocelovém ochranném krytu.