Výhybkový systém vozoven

Výhybkové systémy vozoven jsou založeny na systému”Bezkontaktní stavění výhybek“. Celý systém je navržen a koncipován tak aby byl pokud možno co nejvíce automatizovaný. Tak aby řidič vozidla přijíždějícího do vozovny nepotřeboval pro odstavení vozidla žádnou jinou asistenci a byl naveden na zvolené místo.

U vjezdu do vozovny je umístěn informační LED panel na kterém se řidiči vozidla zobrazují informace ze všech ostatních potřebných systémů, které potřebuje ke správné orientaci. Díky tomuto zobrazovacímu prvku také snadno zjistí zda je celý systém v pořádku nebo zda něco nefunguje.

Řidič vozidla může také sám navolit a změnit přestavění výhybek ručně.

Možnosti přenastavení výhybky:

  1. obslužného terminálu – terminál obsahuje klávesnici s 12 klávesami a segmentovým displejem, který umožňuje zobrazit 4 znaky. Ve vozovně jsou k dispozici 2 totožné terminály. První terminál (tzv. dolní terminál) je umístěn ve spodní pasáži vozovny na příjezdu vozidel, druhý terminál (tzv. horní terminál) se nachází nahoře u výhybek. Klávesnice terminálu umožňuje inicializovat stavění výhybek dle zadaného čísla cílového odstavného kanálu. Klávesnice horního terminálu navíc umožňuje zablokovat výhybkový systém na neomezeně dlouhou dobu, například z důvodu couvání vozidla. Displej terminálu zobrazuje stav systému.
  2. smyčky BSV (Bezkontaktní Stavění Výhybek) – umožňuje přestavění výhybek na cílový kanál 2, 4 nebo 6 pomocí stavěcích šipek vlevo, rovně nebo vpravo na palubním počítači. Kromě stavění má smyčka BSV funkci blokování výhybkového systému. Doba blokování je indikována běžícím ochranným časovačem. Během této doby není možno provést změnu aktuálního cílového kanálu, čímž se minimalizuje přestavění výhybek při průjezdu vozidla.

Stav výhybkového systému je vizuálně indikován jednak prostřednictvím výše uvedených displejů na obslužných terminálech a jednak pomocí signalizačních LED panelů.Signalizační panel vozovenJedná se o LED panel tvořen maticí LED diod. Slouží k zobrazování aktuálního stavu výhybky. Na panelu jsou zobrazována data jako jsou:identifikátor aktuálního stavu výhybkového systémuaktuální číslo cílového kanálučíslo prvního následujícího cílového kanálučíslo druhého následujícího cílového kanálučasovač ochranné doby stavění výhybkystavy výhybek 1 – 5Dominantním znakem displeje je číslice uprostřed panelu, která představuje aktuální cílový odstavný kanál. Tj. kanál, na který je možno se bez problémů s vozidlem dostat. Na následujícím obrázku je aktuálním cílovým kanálem odstavný kanál 2. Pro dosažení tohoto kanálu je nezbytné správné postavení výhybek 1 a 2, zatímco na stavu ostatních výhybek (3, 4 a 5) nezáleží. Proto bude (v uvedeném příkladě) cílový kanál 2 zobrazen i v případě poruchy některé výhybky 3, 4 nebo 5. Pokud však není znám cílový kanál, je zobrazen symbol „X“.