Vyhodnocení dat palubního počítače - aRNE

Základní funkce

Palubní počítače EPIS 4.0x při svém provozu zaznamenávají důležité akce a technologické operace do různých typů souborů (logů). Tato jsou ve vozovnách stahovány do úložného prostoru pro pozdější analýzu či kontrolu chování řidiče či sledování provozních údajů. Za tímto účelem byl vytvořen program aRNE sloužící pro vyhodnocování logů z palubního počítače EPIS 4.0x. Program je zatím jednouživatelský a je postaven na platformě WPF. 

SW aRNE zpracovává data (logy) z vozidlového palubního počítače EPIS 4.0x (auditní logy a kritické logy) a pro lepší možnosti filtrace také používá data ze SW SPRINTER pomocí vzdáleného přístupu k jeho databázi. Pro vyhodnocování se využívá se seznam vozidel a provozoven z programu EPCOMP. Dále se využívají logy přípojů a radiové logy generované pro tenhle program.

Základní funkce programu aRNE

Jednotlivé menu programu aRNE jsou:

Program - nastavení

Menu zajišťuje nastavení zdroje dat a možnosti filtrace - tj. nastavení adresářů s logy vozidel, s logy přípojů a také vybrat, která vozidla se mají zobrazovat a to podle provozovny, nebo dle vlastního výběru.

Kontrola řidičů

Menu "Kontrola řidičů" umožňuje získat přehled kontrolovaných položek - aktuálně je možnost sledovat například čas překročení jízdy, zastavení daleko od zastávky, předčasný odjezd, zapnutý motor při čekání, zpoždění delší než 179 sekund, rychlou jízdu, jízdu bez přihlášení, projetí zastávky na znamení a mnoho dalších. Tyto sledované údaje je možno dále rozšířit.

kontrola-ridicu-170210
Ukázka okna "kontrola řidičů".

Mezizastávkové úseky

Menu "Mezizastávkové úseky" zobrazuje časy mezi zastávkami, tj. umožní zobrazit průměrnou dobu, kterou vozidla potřebují k přejetí mezi zvolenými dvěma zastávkami ve vybraném intervalu. Dle obrázku je možné zvolit časové rozmezí a dny v týdnu. Při zvolení konkrétního hodinového záznamu se vpravo od něj zobrazí detail se záznamy, ze kterých byl průměr počítán.

mezizastavkove-useky-170210
Okno pro vyhodnocování "Mezizastávkových úseků".

Spolehlivost lokalizace

Okno "Spolehlivost lokalizace" vyhodnocuje spolehlivost lokalizace vozidel v radiové síti - konkrétně určuje procento vozidel, které aktuálně zasílají svoji polohu. Vozidlo nezadávající svoji polohu, je vozidlo, které po zvolenou dobu (např. 40 sekund) nezaslalo na dispečerský systém svoji polohu. K tomuhle účelu se používají RDST logy z dispečerského SW SPRINTER. Je možné nastavit následující parametry - časový úsek, délku období a délku intervalu. Délka intervalu určuje nejmenší vyhodnocovaný úsek. Jestli v tomhle úseku se vozidlo nehlásí déle než zvolenou dobu, není počítáno do lokalizovaných vozidel v tomhle intervalu. Délka období obsahuje několik intervalů a její spolehlivost je průměr spolehlivostí intervalů.

kontrola-rdst-170210
Ukázka menu "spolehlivost radiové lokalizace".

Kontrola přípojů

Okno "Kontrola přípojů" zobrazuje přehled přípojů, jejich výsledný stav a detaily zpráv - SW tak načte a zobrazí přípoje, jejich výsledný stav a detail komunikačních zpráv. Časový úsek dat je možné filtrovat stejně jako data při kontrole řidičů. Detail zpráv je rozlišen barevně dle vozidla, kde barva se dá nastavit v seznamu vozidel. Tenhle seznam dále obsahuje číslo vozidla, linku, kurz, informace o řidičovi a výsledný stav přípoje pro vozidlo.

kontrola-pripoju-170210
Ukázka okna menu "Kontrola přípojů".