Školení montáží EPIS 5.0A do autobusů

Dne 19.12.2019 proběhlo školení techniků s cílem seznámit je s postupem montáží nového palubního systému EPIS 5.0A do autobusů, které jezdí v rámci IDS JMK.  Školení bylo zahájeno tím, jakým způsobem je sestava palubního počítače EPIS 5.0A koncipována včetně jeho základních parametrů.

Principiální zapojení

Základní parametry jsou uvedeny na následujícím obrázku – jedná se v podstatě o náhradu MSP od verze 3D2 či MSP 5.0. Jednotka se připojuje přímo na akumulátory vozidla a to přes nezávislé jištění. Minimální doporučené jištění systému OIS vozidla musí být (minimální proudy):

 • 15A pro vozidla, která obsahují pouze DOT-LED panely
 • 20A pro vozidla, která obsahují DOT-LED panely a LCD displej
 • 25A a více pro vozidla, která obsahují pouze LED panely a LCD displej

Proudový výstup HS (HS – hlavní spínač) pro napájení OIS +24V (OIS – odbavovací a informační systém) může odebírat trvalý proud až 30A, pokud není SW nastavena jiná hodnota v EPI. Na tyto proudy musí být dimenzovány průřezy vodičů přívodního a odchozího vodiče.

Vzhledem k tomu, že jednotka odbavení EPP 5.0A je citlivá na vstupní napájení, je doporučeno použít pro přívodní napájení vodič o průřezu 2,5 mm2 (minimálně 1,5 mm2).

Odchozí vodič HS (či PS) musí mít průřez dle norem pro vozidla.

zapojeni-ve-vozidle-EPC-191218

Zjednodušený princip zapojení palubního počítače EPIS 5.0A s ohledem na vnitřní zapojení.

Jednotka EPIS se připojuje přímo k napájecí síti vozidla – přes jištění přímo na akumulátor. Po sepnutí tlačítka „start“ dojde k přivedení trvalého napětí +24V ze spínače klíčku na vstup „start“ jednotky a tím dojde k jejímu zapnutí. Při vypnutí spínače klíčku si jednotka podrží povel „start“ na nezbytně krátkou dobu, po kterou provede nezbytné úkony. Mezi tyto úkony patří odeslání plateb a korektní vypnutí operačního systému. Po této době se jednotka sama odepne od napájecí sítě vozidla. Tato doba je SW konfigurovatelná (viz. popis funkce SW).

V případě, že dojde k náhlému poklesu nebo výpadku napětí, tak se jednotka přepne na napájení ze záložní interní baterie na dobu nezbytně nutnou k provedení výše uvedených (příp. dalších) nezbytných úkonů.

Schéma zapojení vozidla KORDIS JMK založené na EPIS 5.0A

Kabeláž jednotky pro připojení do vozidla je koncipována tak, aby barevně vycházela se stávajícího zapojení jednotek MSP. Barevné značení silových vodičů vychází z praktických zkušeností výrobce systému EPIS a je doporučeno jej dodržet v rámci celé IDS JMK.

EPIS-5A-zapojeni-ve-vozidle-191226

Blokové schéma zapojení systému OIS s palubním počítačem EPIS 5.0A ve vozidle pro Kordis JMK.

Základní popis zapojení vozidla veřejné dopravy v rámci IDS JMK:

 • Palubní počítač s odbavením EPIS 5.0A1 ve výbavě řídicí jednotky EPC 5.0A1, jednotka odbavení EPP 5.0A, dotykového LCD terminálu řidiče EPT 5.10A a externí spínač EPI 5.0A1 (zjednodušená jednotka napájení IJN 30). Externí spínač EPI spíná standardně napětí +24V do napájecího výstupu HS (hlavní spínač) a na vyžádání i do napájecího výstupu PS (pomocný spínač).
 • Společná anténa GNSS (Global Navigation Satelite Systems) a GSM/LTE. Tato kombinovaná anténa je umístěna na střechu vozidla (autobusu) a to z důvodu kvalitnějšího příjmu satelitů pro stanovení polohy vozidla a též pro kvalitnější komunikaci přes GSM/LTE. Za tímto účelem jsou dodávány kombinované antény s kvalitním kabelem pro GSM/LTE příjem (velmi nízký útlum).
 • Vzhledem k tomu, že palubní počítač EPIS 5.0A je trvale pod napětím vedeným přímo z akumulátorů vozidla (byť je ve stavu “stand by”), je nutno tento rozvod OIS (odbavovací a informační systém) jistit samostatnou pojistkou. Maximální spotřeba je dána spotřebou palubního počítače EPIS 5.0A a dalších komponent napojených na napájecím výstupu HS (tabla, označovače, LCD, povelový přijímač, …).
 • Dokovací (připojovací) konektor na základně palubního počítače („šuplíku“ na peníze) umožňuje snadnou výměnu řídicí jednotky EPC a EPT a standardně i EPP. Z něj je veden kabel standardního připojení EPIS 5.0A – KEP 5A-01/xx, kde xx je délka kabelu v decimetrech. Pokud vozidlo obsahuje akustický systém na pouštění rádia či jiného zvukového zdroje, je třeba použít doplňkové výstupy a přepínací relé – kabel KEP 5A-02/xx (schéma bude doplněno).
 • Vnější reproduktor vozidla je umístěn nad či pod prvními dveřmi vozidla – je aktivován buď povelovým přijímačem pro hlášení o cílové zastávce pro nevidomé či palubním počítačem, pokud je “nějaká” výjimka na trase jako upozornění cestujícím (např. výluka na trase,….).
 • Vnitřní akustické rozvody pro standardní hlášení k cestujícím z digitálního hlásiče, od řidiče či dispečera. Možno připojit přes přepínací relé (viz. dále).
 • Rozbočovač sběrnice IBIS – rozvodná krabička do vozidla, která se použije jako rozvadeč sběrnice IBIS a napájení HS. Podle počtu komponentů připojených na tuto sběrnici, je nutno ve vozidle použít 1-3 rozbočovače. Může být řešeno i pomocí WAGO svorek.
 • Čelní tablo (ukazatel směru) vozidla zobrazující zelenou barvou číslo linky a cílovou stanici o rozměrech minimálně 19 x 144 bodů (např. VLP 19×144 GI).
 • Boční tablo (ukazatel směru) vozidla zobrazující číslo linky, cílovou stanici a nácestné zastávky či další doplňující informace zelenou barvou o minimálních rozměrech 19 x 112 bodů (např. VLP 19×112 GI).
 • Zadní tablo vozidla (číslo) zobrazuje číslo linky zelenou barvou o minimálních rozměrech 19 x 32 bodů (např. VLP 19×32 GI).
 • Vnitřní LED tablo pro informování o cestujících o minimálních rozměrech 10 x 120 bodů v červené barvě (např. VLP 10×120 RI nebo VLP 20×120 RI).
 • Tablo času a pásma – jeho činnost mohou zastat i vnitřní LED tabla či LCD pro cestující (např. VLP 12×64).
 • Povelový přijímač signalizace od nevidomých se zvýšenou selektivitou (např. EPNEV 3.14 nebo EPNEV 3.24)
 • Označovač jízdenek obvykle umístěný u prvních dveří a nyní standardně na sběrnici IBIS – např. ETM 4.0
 • Jednobitové vstupy do palubního počítače zajišťující základní funkce systému:
  • START – zapíná palubní počítač ze “stand by” stavu do aktivního stavu přivedením napětí +24V od klíčku vozidla. Systém se deaktivuje vypnutím klíčku a poté po odhlášení řidiče.
  • Tlačítko nouze – odesílá zprávu “alarm” na dispečink ohledně stavu nouze vozidla a zejména řidiče (tlačítko může být ukryto v kabině řidiče).
  • První dveře a další dveře – přivádí do PP stav dveří pro následné vyhodnocování statistik chování vozidla. V případě, že vstupy nejsou zapojeny na kontrolky od dveří, ale na signály z jednotek “MUX”, je nutno obvykle zapojit pomocné odpory mezi vstup a zem vozidla pro snížení napětí. Použité odpory jsou od 560 Ohm a výše dle zapojení vozidla.
 • Vnitřní LCD pro cestující (např. VCS 185 či další typy)


Obecně o připojení

Popis připojení systému EPIS 5.0A na vozidlo dle obrázku č. 2, tj. napájení, sběrnice IBIS, ethernetu a jednobitových vstupů a akustických výstupů. Kabel KEP je součástí dokovacího konektoru a na druhé straně nejsou vyvedené vodiče zakončeny (toto se provádí při instalaci systému nebo je možno objednat)

Položky svorkovnice, W1 a W2 mohou být součástí montážního balíčku jako dodávka nad rámec dodávky systému EPIS 5.0Ax.


Doporučení výrobce


Svorkovnice napájení

je určena pro připojení systému na napájecí soustavu

č. svorky
Název vodiče
Popis
Barva vodiče
průměr vodiče
délka vodiče
Jištění

S1

GND

zem vozidla

modrá

1,5 mm

0,8m

-

S2

+24 V – IN

napájení systému EPIS z vozidla – přívod jištěného trvalého napájení

rudá

1,5 mm

0,8m

na straně vozidla, jištění min. 15 A

S3

+24 V – HS

Výstup spínaného napájení +24 V z jednotky EPIS pro informační systémy ve voze

hnědá

1,5 mm

0,8m

elektronická pojistka v napájecí jednotce EPI 5.0Ax (součást sestavy  EPIS 5.0 Ax)

Konektor W1

je určen pro připojení jednobitových vstup/výstupů a reproduktorů vozidla

č. pinu
Název vodiče
Popis
Barva vodiče
průměr vodiče
délka vodiče
jištění

1

Start

signál +24 V o startu vozidla (je-li klíček sepnut, přivede se +24 V)

Červená

0,5mm

0,8m

-

2

Emergency

tlačítko NOUZE (je-li stisknuto, přivede se +24 V)

Šedá

0,5mm

0,8m

-

3

Přední dveře

signál otevření dveří předních (je-li otevřeno, přivede se +24 V)

Bílá

0,5mm

0,8m

-

4

Ostatní dveře

signál otevření dveří středních a zadních (je-li otevřeno, přivede se +24 V)

Žlutá

0,5mm

0,8m

-

5

Vnější reproduktor

symetrický výstup pro vnější přední reproduktor – 10 W / 4-16 ohm

Fialová

0,5mm

0,8m

-

6

Fialová

0,5mm

0,8m

-

7

Vnitřní reproduktory

symetrický výstup pro vnitřní reproduktory vozu – 20 W / 4-16 ohm

Zelená

0,5mm

0,8m

-

8

Zelená

0,5mm

0,8m

-


 • Konektor – strana od EPIS 5: WAGO 734-208
 • Konektor – strana vozidla:      WAGO 734-338


Konektor W2

je určen pro připojení sběrnice IBIS

č. pinu
Název vodiče
Popis
Barva vodiče
průměr vodiče
délka vodiče
Jištění

1

IBIS-SD

kladný (živý) vodič příkazové linky IBIS

hnědá

0,25mm

0,8m

zdroj proudu

2

IBIS-MS

nulový vodič příkazové linky IBIS

bílá

0,25mm

0,8m

-

3

IBIS-ED

kladný (živý) vodič linky odpovědí IBIS

zelená

0,25mm

0,8m

zdroj proudu

4

IBIS-ME

nulový vodič linky odpovědí IBIS

žlutá

0,25mm

0,8m

-

5

stínění kabelu

stínění kabelu IBIS

stínění


0,8m

-

 • strana od EPIS 5: WAGO 734-205
 • strana vozidla: WAGO 734-33


UTP pro připojení LCD

bez konektoru:                – UTP kabel pro připojení vozidlového LCD