Vnitřní LED tabla

Vnitřní LED panely do vozidel MHD a VLD (veřejné linkové dopravy) poskytují cestujícím aktuální informaci o čísla linky, o aktuální a příští zastávce, o názvu cílové stanice (min. 20 znaku výrazným fontem), o názvech důležitých nácestných stanic s přestupními vazbami, o aktuálním čase a tarifní zóně a další doplňující informace (např. plánovaná výuka).

Zejména dvojřádkové provedení dává nové možnosti zobrazení, např. stavu navazujících linek, informace o jejich zpoždění, aktuálním dění v dané zastávce, apod.

Informační panely jsou ovládány prostřednictvím palubního počítače přes sběrnici IBIS, RS 485 či Ethernet. Způsob zobrazování může uživatel zvolit: statický, rotující, inverzní nebo i grafickou plochu. Informace jsou zobrazovány v barvě červené či žluté s nastavitelnou velikostí znaků dle typu písma. Pro panely je možno vytvořit texty při využití vlastních fontů a ikon (školní spoj, bezbariérová přeprava, objížďka, zkušební provoz, náhradní autobusová doprava, přestup na vlak apod.).

Vnitřní LED panely je možné dálkově přeprogramovat z palubního počítače (SW i data). Panely mají elektronickou regulaci svitu dle intenzity okolního světla založenou na napěťové regulaci a časovém multiplexu. Napěťová regulace zajišťuje nízkou spotřebu a prodlužuje životnost panelu. Velikost textu je čitelná z kteréhokoliv místa pro cestující ve vozidle. Výška písma min. 3,5 cm je zaručena roztečí LED diod 5 mm (resp. 6,2 mm) a 10 LED diodami na jeden textový řádek. Obecné vlastnosti vnitřních informačních LED panelů:

  • Fonty s různou velikostí (jednoduché, tučné, šikmé, dvojnásobné)
  • Volitelné pohyby směrů rotací textů a cyklů zobrazování dle stavu vozidla
  • Řízení jasu dle okolního světla
  • Široký rozsah napájecích napětí od +12V do 32V
  • Nízká spotřeba a prodloužená životnost daná napěťovým řízení LED panelu
  • Jednoduchá montáž do vozidel (obdoba stávajících způsobů)