Napájecí zdroje z trakčního vedení

Napájecí bloky pro zastávkové označníky tvoří sestavu zapínacích a jistících prvků, předřadníků zdroje BSV-PS 1x a vlastního měniče napětí z trolejového vedení na nízké napětí +24V o proudu až 40A. Jejich hlavním úkolem je převod trakčního napětí 600V – 1000V na nízké napětí +24V,  přičemž odolává i výkyvům napětí vyvolaným rekuperací.  

Napájecí bloky pro zastávkové označníky tvoří sestavu zapínacích a jistících prvků, předřadníků zdroje BSV-PS 1x a vlastního měniče napětí z trolejového vedení na nízké napětí +24V o proudu až 40A. Jejich hlavním úkolem je převod trakčního napětí 600V – 1000V na nízké napětí +24V, přičemž odolává i výkyvům napětí vyvolaným rekuperací. 

Napájecí bloky lze využít pro napájení trolejbusových či tramvajových skříní výhybek, pro mazací systémy výhybek a pro napájení informačních zastávkových panelů. Mohou být vybaveny i zálohovaným napájením z akumulátorů – kapacita akumulátorů je podle provedení standardně od 12 Ah do 130 Ah.


Základní vlastnosti bloku z hlediska provedení ochran:

  • Možnost zálohovaného napájení pomocí akumulátorů,
  • vstupní svorkovnici pro připojení napájení,
  • pojistkový odpojovač zaručující odpojení vstupního napájení,
  • svodič přepětí pro oba póly napájení, 
  • ochranný předřadník 
  • měnič 780-480 VDC na 24 VDC,
  • výstupní modul zajišťující přepínání výstupního napětí z měniče nebo akumulátoru a zajišťující nabíjení akumulátorů,
  • jednotku monitorování stavu napájecího bloku a řízení ventilace,
  • výstupní napájecí svorkovnici.

Nezávazná poptávka