Evropské ocenění v soutěži URBAN C-ITS CONTEST pořádaného C-ROADS

  • Novinky
  • Články

Projekt Inteligentní dopravní systém Hradec Králové, na jehož C-ITS části jsme se velkou měrou jsme podíleli, byl oceněn v rámci soutěže „URBAN C-ITS CONTEST“. kterou pořádalo sdružení C-ROADS. Projekt dostal cenu za největší počet use-case. Slavnostní předávání cen se konalo 20. 10. 2023 ve městě Porto v Portugalsku a cenu za naší účasti převzal zástupce města Hradec Králové, radní a bývalý primátor p. Alexandr Hrabálek. Hradec jako jediné oceněné české město se tak zařadil do společnosti měst jako Paříž, Hamburg či Helmond, které jsou v oblasti C-ITS velmi dlouho aktivní. Před udílením ocenění proběhla i konference Urban Forum, na němž jsme měli příspěvek o preferenci vozů IZS.

Na projektu IDS HK jsme se podíleli jako dodavatelé společnosti Cross, která celý projekt vedla. Samotný projekt byl velice komplexní a spočíval zejména ve výměně staré technologie na řízení dopravy (např. bylo nahrazeno 40 řadičů křižovatek) a instalace moderních detektorů a celého řízení dopravy. Věříme, že jedním z důvodů udělení ceny je fakt, že C-ITS systém (kooperativní inteligentní dopravní systémy) je úzce integrován do celého systému. To také umožnilo nasazení velkého množství use-case, protože většina scénářů se spouští automaticky bez zásahu uživatele. Oproti většině oceněných měst je Hradec Králové unikátní v tom, že za oceněným projektem nestojí řada pilotních či výzkumných programů a projektů, ale že byl realizován rovnou s cílem zlepšit dopravu ve městě. V nadsázce řečeno, v roce 2020, kdy se s projektem začalo, nebyla v Hradci ani jedna C-ITS jednotka, v roce 2023 má již jedno z největších pokrytí v Evropě. Město je tak vynikajícím příkladem, jak technologii C-ITS zařadit do standardních projektů tak, aby sloužila občanům města. Více o projektu si můžete přečíst zde.

Děkujeme městu Hradec Králové za vynikající spolupráci při řešení projektu a organizátorům soutěže za ocenění. Jsme velice rádi a hrdí, že naše dlouholetá snaha o smysluplné využití technologie C-ITS byla na mezinárodní úrovni oceněna.