Orientační hlasové majáky - OAS 1xx

Základním principem orientačních akustických majáčků OAS 1xx je hlasové informování nevidomých dle přijatého povelu a tím zajištění jejich orientaci v prostoru či jim předá potřebnou informaci o provozu dané lokality (otevírací doba, číslo stanoviště, apod.).

Digitální hlasový majáček OAS 1xx slouží pro hlasové informování nevidomých dle přijatého povelu a zajišťuje tak jejich orientaci či jim předá potřebnou informaci. Po přijetí příslušného pokynu z povelového vysílače digitální hlasový majáček (hlasová jednotka systému OAS) přehraje zvolené akustické hlášení buď dle stisknutého tlačítka na povelovém vysílači nebo dle jednobitových vstupů na majáčku. Těchto digitálních majáčků OAS 1xx může být v okolí umístěno několik tak, aby v rozsáhlejším prostoru navigovali nevidomé co nejpřesněji k cíli a současně mohly být časově “rozfázovány”. 

Příjem povelu od nevidomého probíhá dle standardu pro povelové vysílače ELVOS či APEX (vnější protokol). 

Provedení orientačních hlasových majáků:

  • OAS 130 P CZ - Hlasová jednotka (OAS) pro nevidomé, šedá barva, bez akumulátoru, napájení z +12 V
  • OAS 130 S CZ - Hlasová jednotka (OAS) pro nevidomé, šedá barva, napájení solárním panelem s akumulátorem
  • OAS 130 VO CZ - Hlasová jednotka (OAS) pro nevidomé, šedá barva, napájení z veřejného osvětlení - 230 V, s akumulátorem


Nezávazná poptávka