PoE konvertor napájení, PoE typ B na 802.3af (typ A) – bez vyjednávání

Převodník pracuje buď s přivedeným napájením po Ethernetovém vodiči nebo s využitím externího zdroje napájení. Pomocí tohoto konvertoru lze napájet koncová zařízení jako jsou kamery, telefony, atd…

Převodník pracuje buď s přivedeným napájením po Ethernetovém vodiči nebo s využitím externího zdroje napájení. Pomocí tohoto konvertoru lze napájet koncová zařízení jako jsou kamery, telefony, atd… 

Injektor (převodník) je určen k převodu napájení z pasivního PoE – typ B na napájení odpovídající normě IEEE 802.3af s tím rozdílem, že zde nedochází k vyjednávání o aktivaci napájení mezi převodníkem a  koncovým zařízením a hodnota napětí je zde dána napětím na vstupu . Napájení  pasivního PoE přivedené páry vodičů 4,5 a 7,8 je zde automaticky sloučeno s datovým výstupem využívající datové vodiče 1,2 a 3,6.

Nezávazná poptávka