Povelové přijímače EPNEV 2.x2 - vestavné

Jedná se o úplnou vestavnou jednotku povelového přijímače signalizace od nevidomých a doplněnou o 8 jednobitových výstupů (typ otevřený kolektor) a o 3 jednobitové vstupy a řízenou procesorem. Jednotka pracuje samostatně při napětí +5V (verze EPNEV 2.x2 xx-5) nebo v rozsahu +7V až +36V (verze EPNEV 2.x2 xx-7) a je možno ji zabudovat do zařízení přímo přes konektor nebo pomocí přívodního kabelu.

Jedná se o úplnou vestavnou jednotku povelového přijímače signalizace od nevidomých a doplněnou o 8 jednobitových výstupů (typ otevřený kolektor) a o 3 jednobitové vstupy a řízenou procesorem. Jednotka pracuje samostatně při napětí +5V (verze EPNEV 2.x2 xx-5) nebo v rozsahu +7V až +36V (verze EPNEV 2.x2 xx-7) a je možno ji zabudovat do zařízení přímo přes konektor nebo pomocí přívodního kabelu. Jednotka EPNEV 2.x2 nahrazuje dříve používaný přijímač EPNEV 2.02, se kterým je zpětně kompatibilní (mimo napájecí napětí – nově jsou dvě verze dle přívodního napětí a mírně zvýšeného odběru proudu).

Povelový přijímač signalizace od nevidomých EPNEV 2.x2 je koncipován jako 6-povelový ve verzi pro Českou a Slovenskou republiku a je možno je kdykoliv doplnit o další požadované funkce (lze je přeprogramovat). Výška přijímače EPNEV 2.x2 je pouze 7 mm a je proto je možno integrovat i do různých zařízení. Je vyráběn technologií SMD.

Povelové přijímače EPNEV jsou kompatibilní s vysílači dodávanými pro nevidomé firmou ELVOS nebo APEX , které jsou hrazenými zdravotními pojišťovnami.


Nezávazná poptávka