Řídicí jednotka - EPC 4.0C

Typ řídicí jednotky palubního počítače EPIS – typ EPC 4.0Cx, který je určen pro řešení vozidel. Oproti předchozím typům EPIS 4.0A a EPIS 4.0B je až 10x výkonnější a oproti prvnímu typu EPIS 4.0 dokonce až 100x výkonnější. Je založen na nových typech procesorů od firmy Intel.

Jedná se o řídicí jednotku do vozidel, která umožňuje postupný rozvoj vozidlových systémů minimálně dalších 10 let a to včetně videoslužeb a zpracování obrazů z kamer. Novou službou jsou i hlasové hovory přes GSM (LTE/UMTS) s dispečinkem či obecným zařízením připojeným pomocí SIP protokolu. 

Typ řídicí jednotky palubního počítače EPIS – typ EPC 4.0Cx, který je určen pro řešení vozidel. Oproti předchozím typům EPIS 4.0A a EPIS 4.0B je až 10x výkonnější a oproti prvnímu typu EPIS 4.0 dokonce až 100x výkonnější. Je založen na nových typech procesorů od firmy Intel.

Základní výhody řešení jednotek EPC 4.0Cx oproti starším verzím:

 • stálá koncepce řešení – bez změny napojení na vozidle může nahradit EPC 4.0Cx i původní jednotku EPC 4.0 z roku 2009 a to dokonce se stejnou aplikací na počítači (pokud bude 32 bitová, nově i 64 bitová). Zapojení konektorů přívodních vodičů je stále shodné a vnitřně stabilní a to včetně připojení dotykového LCD terminálu řidiče EPT 4.xx (pouze se přemontuje držák počítače a to se stejnými otvory pro jeho uchycení).
 • shodné rozměry jako předchozí typy EPC 4.0A a EPC 4.0B – v tomto případě stačí pouze zaměnit (jsou použity shodné konektory a jejich rozložení).
 • standardní řešení palubního počítače bez ventilátorů a bez nutnosti okolního proudícího vzduchu (jsou počítače, které vyžadují vnější ventilátory pro ochlazování krytu). Jsou průmyslové počítače, které okolní proudění vyžadují zejména v uzavřených prostorách.
 • možnost použít i 4 jádrové procesory s až 10 násobným výkonem oproti stávajícím typům EPC 4.0A a EPC 4.0B, rychlé paměti RAM až 4 GB – typ DDR3. Tento výkon je nutný pro řešení rychlých datových přenosů (přenos požadovaných logů, zpracování videa, …)
 • dostatečný výkon pro zpracování více jak 10 kamerových toků včetně šifrování – umožňuje i videohovory na dispečink včetně zabezpečených záznamů z kamer. Palubní počítač tak může ve vybraných řešeních nahrazovat kamerový systém včetně splnění požadavků UOOU (Úřad na ochranu osobních údajů).
 • možnost připojení kamer – čelní kamery, kamera couvání či pro natrolejování. Aby bylo možno zpracovávat obraz v reálném čase (zpoždění obrazu 100-200 ms), vyžaduje zpracování datových toků až 25 MBit/s, což výrazně zatěžuje vozidlové datové sítě ethernet 100 Mbit/s.
 • použití interního SSD disku bez nutnosti použití výrazně pomalejších SD karet (mají rychlost do 250 Mbit/s). SSD disky jsou spolehlivější řešení. Toto řešení výrazně zkracuje rychlost náběhu palubního počítače do 40 sekund při zachování plného operačního systému. To má posléze výhodu v použití různých SW v palubním počítači bez nutnosti měnit operační systém.
 • nová moderní rozhraní: - 1GB ethernet a USB dle normy 3.0 (umožní rychlé nouzové vyčítání dat z palubního počítače) – opětovně jsou určeny pro rychlé přesuny dat.
 • jednotné rozhraní pro různé typy radiostanic – analogové (např. TAIT), digitální DMR nebo TETRA a to včetně možnosti integrace měniče 24V/12V. Nově je tak možno k palubnímu počítači připojit běžně používané radiostanice v ČR a to včetně rozhraní na radiostanice TETRA.
 • úplná příprava pro odbavení u řidiče – nové rozhraní pro pasivní validátor EPP 5.0 – tj. na jednotku pro přímé odbavení u řidiče spojené s prodejem lístků (obsahuje tiskárnu), čtečkou bankovních a nebankovních karet, čtečkou QR kódů. Palubní počítač poté v sobě obsahuje databázi transakcí prodeje lístků.
 • grafický výstup s výkonným grafickým čipem Intel GEN 7.
 • Buzení na vyžádání – palubní počítač obsahuje nízkopříkonovou radiovou komunikaci, která zajišťuje v pravidelných intervalech dotaz na server ohledně aktuálnosti dat (obvykle v řádu minut). Jednotka se sama v definovaných časech vzbudí a zašle dotaz na stav aktuálnosti svých dat (obvykle po několika hodinách).
 • integrovaná napájecí jednotka – další předchozí vlastnosti známých typů palubních počítačů.


Typy palubních počítačů EPC 4.0Cx

Protože palubní počítač – řídicí jednotka EPC 4.0Cx je určena pro další rozvoje palubních systémů (výroba verzí 4.0A a 4.0B bude v roce 2019 ukončena) jsou připraveny do výroby, či jsou již vyráběny následující typy:


Typ EPCBuzení na vyžádáníMěnič RDSTLTE modemGNSSEPNEVWiFiNahrazuje typ
EPC 4.0C0x x - x - ext. EPC 4.0B
EPC 4.0C1 intervalx-x -ext.EPC 4.0B1
EPC 4.0C2 x- - x - -EPC 4.0B2
EPC 4.0C3 intervalx UCUUCUx UCUnový
EPC 4.0C4interval - extx - -nový
EPC 4.0C5interval - x x --nový
EPC 4.0C6 x - ext. x -ext.EPC 4.0A

Vysvětlivky:

 • x – je obsaženo v jednotce.
 • Buzení na vyžádání – palubní počítač obsahuje nízkopříkonovou radiovou komunikaci, která zajišťuje v pravidelných intervalech dotaz na server ohledně aktuálnosti dat (obvykle v řádu minut). Pojem “interval” značí, že se jednotka sama v definovaných časech vzbudí a zašle dotaz na stav aktuálnosti svých dat (obvykle po několika hodinách).
 • Měnič radiostanice – palubní počítač obsahuje měnič 24V/12V pro radiostanici v řídicí jednotce. Max. proud je až 15A.
 • LTE modem – jednotka EPC může obsahovat modem, nebo tento může být napojen pomocí USB rozhraní (jednotka EPG 4.x) či přes výstup na komunikační jednotku UCU (shodný ethernet. výstup jako na WiFi).
 • GNSS – přijímač satelitního navigačního systému GPS, Glonas či Galileo je buď integrován (x) nebo využívá služeb GNSS (GPS) serveru jednotky UCU či jiného.
 • EPNEV – je integrován speciální povelový přijímač EPNEV 1.1x  pro signalizaci povelů od nevidomých či slabozrakých platný dle generální frekvence v ČR a SR a je určen pro otevírání dveří vozidel veřejné dopravy, hlasové informování nevidomého či řidiče.
 • WiFi ext. - je řešeno obvykle pomocí jednotky EPW 54 nebo pomocí jednotky UCU 5.0. Jedná se o napojení na samostatnou síť ethernet včetně PoE pro napájení komunikační jednotky WiFi.

V případě požadavků na nižší výpočetní výkon, je možno dodat shodné provedení, ale počítač PC bude obsahovat procesor pouze jednojádrový. Předpokládané označení tohoto řešení je EPC 4.0Cx1 (v tomto případě je nutno omezit zpracování signálů z kamer či palubní počítač bude obtížně zvládat přenos hlasu přes datové služby v GSM).


Nezávazná poptávka