Řídicí jednotky EPC 4.0x

Řídicí jednotka palubního počítače EPIS 4.0x – EPC tvoří jádro systému palubního počítače (systému) a obsahuje průmyslové PC, desku hlášení a komunikací a desku integrované (či inteligentní) jednotky napájení. Tyto řídicí jednotky EPC 4.0x se umisťují do “skříně elektroniky” nebo na “montážní desku elektroniky”, ze které jsou prováděny kabelové rozvody pro všechny informační, odbavovací, komunikační a technologické systémy ve vozidle (pokud mají souvislost s palubním systémem). 

Verze řídicích jednotek EPC

V současné době existují následující verze řídicích jednotek vozidel založených na počítačích PC. Jedná se o

EPC 4.0C - vyrábí se sériově od července 2018 (vyvinuto v říjnu 2017) a navazuje na předchozí typy a respektuje jejich provedení. Díky použití nového typu vnitřního čtyřjádrového PC (příp. jednojádrového) odráží nové požadavky uplatňované ve výpočetní technice (použití SSD disků) a dále má zdokonaleny či přidány potřebná rozhraní (ethernet 1Gbit/s a USB 3.0). Je vyráběn v několika provedeních, která jsou uvedena v tomto odkazu. Jednotlivá provedení se liší použitím jednotky IJN – může obsahovat jednotku IJN21, IJN 22,  IJN23 a IJN24). V současné době je vyráběn v 6 variantách tak, aby nahradil předchozí typy výkonnějším řešením.

EPC 4.0B - vyrábí se od prosince 2014 a navazuje na EPC 4.0A. Díky modernější koncepci (použití nových komponentů) a integraci měniče radiostanice umožňuje další zdokonalení nových funkcí. Vyrábí se ve třech variantách a to základní EPC 4.0B, bez měniče radiostanice a radiového modemu EPC 4.0B1 a pouze bez měniče EPC 4.0B2. Obsahuje IJN 22. Výroba bude v listopadu 2019 ukončena.

EPC 4.0A je vyráběna od roku 2012. Má méně výkonnou jednotku IJN 21 a má omezeny některé funkce. Není určena pro rozvojové projekty. S jednotkou EPC 4.0B je velikostně, funkčně, vstupně/výstupně a SW plně kompatibilní či téměř kompatibilní. Výroba bude v listopadu 2019 ukončena.

EPC 4.0 již se nevyrábí (byl vyráběn v letech 2009 – 2013). Po výměně nosníku je možno je zaměnit za novější typy, se kterými je funkčně, vstupně/výstupně a SW plně kompatibilní (výjimku tvoří jiná verze OS Linux).

Příklad zapojení řídicí jednotky EPC 4.0C3 ve vozidle

Následuje ukázka zapojení systému EPC 4.0C3 ve vozidle MHD (řešení roku 2018):

Princip-RIS-II-181212


Ukázka zapojení řídicí jednotky EPC 4.0C3 v MHD – řešení RIS II. 

 1. Jednotka EPC 4.0C3 obsahuje měnič radiostanice – není třeba externí
 2. Jako zdroj komunikací s okolím slouží jednotka UCU 5.0 2L2WVG
 3. Jako výchozí switch slouží ECU 08P3.1F5P optimalizovaný na řešení komunikací v kabině řidiče
 4. Kabina řidiče je vybavena ukazateli kurzu VLP 08x35xE
 5. Systém může obsahovat čelní kameru pro snímání dějů před vozidlem
 6. Systém může být vybaven sledováním obsazenosti vozidla APC a to novým typem jednotky UCP 02 (ovládání je shodné s předchozím typem)
 7. Systém má přímé řízení indukčního stavění výhybek BSV TR xx
 8. Ostatní komponenty jsou rozvinuty v následujícím bodě.


Příklad zapojení řídicí jednotky EPC 4.0B ve vozidle

Následuje ukázka principiálního zapojení řídicí jednotky EPC 4.0B (palubního systému – počítače EPIS 4.0B) ve vozidle, kde jsme schopni dodat i další komponenty do vozidel a vytvořit tak optimalizovaný celek:

EPIS-40B-CZ

Principiální zapojení palubního počítače EPIS 4.0B.


 1. Měnič radiostanice, který provádí konverzi napětí palubní sítě +24V na +12V s dostatečně rychlou odezvou (verze palubního počítače EPC 4.0B ji může obsahovat uvnitř počítače a není třeba externího napájení).
 2. Anténní jednotka EPW-58 určená pro nahrávání/vyčítání dat do/z vozidel.
 3. Vnitřní LCD panely pro cestující typu VCS v různém provedení a s možností dálkového nahrávání.
 4. VLP 20×160 - řešení vnějších LED tabel s plným českým textem případně jiné dle požadavků.
 5. Vnitřní vozidlový LED panel VLP 20×120 pro informování cestujících uvnitř vozidel.
 6. VLP 20×128 - řešení vnějších LED tabel s plným českým textem případně jiné dle požadavků.
 7. VLP 20×32 - řešení vnějších LED tabel s plným českým textem případně jiné dle požadavků.
 8. Povelové přijímače samostatné EPNEV 3.1x v mnoha variantách s různými funkcemi.
 9. Komunikační jednotky do vozidel (ECU) pro rozvod Ethernetu k moderním komponentům.
 10. Klávesnice manuálního stavění výhybek či stavění dle zvoleného cíle (linky).
 11. Vnější tlakové reproduktory na vozidlo buď samostaný nebo se speciálním držákem.
 12. Reproduktory trylku pro indikaci dveří pro nevidomé.
 13. Vozidlové vysílací cívky pro tramvaje, trolejbusy i autobusy.
 14. Vozidlové vysílací jednotky BSV pro trolejbusy BSV-TR 14 a pro tramvaje – BSV-TR 12 či starší BSV-TR 02.
 15. Jednotky odbavení – např. náš typ EVK 5.0BP, který umožňuje samoobslužné odbavení cestujících s podporou u řidiče.
 16. Kamerový systém – kamerový systém je napojen na palubní počítač a tento umožňuje provádět jeho inteligentní řízení a příp. i vyčítání.
 17. Počítání cestujících – systém APC – palubní počítač se chová jako databázová jednotka pro sběr dat o počtu cestujících ve vozidle.
 18. Komunikace přes GSM síť - palubní počítač se může chovat jako inteligentní směrovač ve vozidle včetně firewalu při připojení jednotky EPG.

Příklad zapojení sestavy EPIS 4.0B2 s možností prodeje lístků

Ukázka další typu zapojení – tentokrát systému EPIS 4.0B2 se samoobslužným odbavením cestujících u řidiče pomocí validátoru EVK 5.0 BP a připojeným GSM modemem EPG 4.0 zajišťujícím všechny datové přenosy (dispečink, back office a bankovní zúčtovací centrum). 

EPIS-40B2-MDML-v2

Princip zapojení trolejbusu se samoobslužným odbavením cestujících u řidiče.

Schéma zapojení je dále rozšířeno o:

 1. Validátor EVK 5.0 BP umožňující odbavení pomocí bezkontaktní bankovní karty či karty dopravce nebo koordinátora.
 2. GSM modem EPG 4.0x, který zajišťuje výše uvedené komunikace.