Řídicí jednotka - EPC 4.0B

Jednotka se již nevyrábí - nahradila ji jednotka EPC 4.0Cx.

Řídicí jednotka EPC 4.0Bx systému EPIS obsahuje tři základní vnitřní řídicí desky – počítač PC, desku hlášení a komunikací a integrovanou jednotku napájení. 

Řídicí jednotka EPC 4.0B1 systému EPIS obsahuje tři základní vnitřní řídicí desky – počítač PC, desku hlášení a komunikací a integrovanou jednotku napájení (měnič radiostanice je na vyžádání). Řídicí jednotka má následující vlastnosti:

 • Palubní počítač založený na standardu PC kompatibilní x86 (INTEL ATOM) pracující s taktovací frekvencí 1 000 MHz (na vyžádání může být vyšší).
 • 3 násobný nezávislý digitální hlásič založený na MPEG 3 standardu s dobou hlášení několika hodin.
 • Digitální akustickou ústřednu se vstupy od jednotného mikrofonu, radiostanice, příp. externího modulu GSM/GPRS či jiné analogové linky a zvukové karty PC a od trojnásobného digitálního hlásiče. 
 • Obsahuje výkonové zesilovače typu D o trvalém sinusovém výkonu 2x20W (špičkově 2x 50W) a analogový zesilovač 1x5W.
 • Obsahuje radiokomunikační adapter pro řízení radiové sítě a pro komunikaci s centrálním dispečinkem.
 • Integrovanou jednotku napájení IJN®22 do sestavy PC založenou na elektronických spínačích se schopností měření okamžité spotřeby a napětí jednotlivých řízených větví (např. tabla – LED panely HS, LCD displeje CS, odbavovací systém FS, výstupu radiostanice RS, tachograf, WiFi komunikací, kurzovku, apod.). Spínače jsou doplněny o elektronické HW i SW pojistky proti nadměrnému proudu. IJN 22 obsahuje řídící procesor s nízkou spotřebou řídící vyžádané buzení při aktualizaci dat ve vozidle. Integrovaná jednotka napájení zapíná pouze ty větve informačního systému, které jsou pro správnou funkci v dané chvíli potřeba.
 • Možnost připojení externí Wi-Fi jednotky s napájené pomocí technologie PoE přímo z jednotky.
 • Bohatá komunikační výbava – systém obsahuje izolovanou sběrnici RS 485, standardní RS 485 pro komunikaci s odbavovacím systémem, se systémem bezkontaktního automatického stavění výhybek, s tachografem, apod. Dalším použitelným rozhraním je RS 232 či USB.
 • Klasické rozhraní IBIS pro komunikaci s tably o rychlosti 1200 bit/s. Toto rozhraní má integrovánu schopnost nahrávání tabel BUSE rychlostí 9600 bit/s nebo 19200 bit/s.
 • Množství jednobitových výstupů a izolovaných jednobitových vstupů, schopnost měřit analogová napětí. 
 • Integrovaný citlivý GPS přijímač Sirfstar IV pro zjišťování polohy se schopností výpočtu predikce budoucího výskytu vozidla. Tento přijímač je i využit jako časový normál systému EPIS. Přesnost až 2,5 m.
 • Směrovač pro Ethernetové rozhraní s vnitřní IP adresací ve vozidle – napojeni informačních a komunikačních systémů.  Řídící jednotka EPIS se tak chová jako firewall pro nežádoucí přístup do vozidla. Vnější a vnitřní komunikace má tak samostatnou síť Ethernet.
 • Možnost jsou doplněny napájecí výstupy pro ukazatele kurzu a pro ethernetovské přepínače,
 • Možnost externího resetu systému,
 • Možnost práce ve režimu STAND-BY se spotřebou menší než 5 mA.

Nezávazná poptávka