Vstupní filtr pro povelové přijímače

Předřadný vstupní filtr EPNEV FILT pro povelové přijímače je určen tam, kde se v průběhu provozu ukáže, že je rušení na blízkých kmitočtech příliš vysoké nebo se vyskytuje v nějakých intervalech. To může způsobit snížení citlivosti přijímače, což se v praxi projeví tak, že se zkrátí dosah přijímače na obtížně použitelnou mez (pozor – pokud se rušení objeví na shodné frekvenci, tak toto řešení nepomůže).

Předřadný vstupní filtr EPNEV FILT pro povelové přijímače je určen tam, kde se v průběhu provozu ukáže, že je rušení na blízkých kmitočtech příliš vysoké nebo se vyskytuje v nějakých intervalech. To může způsobit snížení citlivosti přijímače, což se v praxi projeví tak, že se zkrátí dosah přijímače na obtížně použitelnou mez (pozor – pokud se rušení objeví na shodné frekvenci, tak toto řešení nepomůže). 

Nabízené řešení je, že se zapojí mezi  přijímací anténu a přijímač EPNEV x.xx níže zobrazený filtr. Na vstup označený jako IN se připojí anténa přijímače nevidomých, např. EPNEV AN-x či obdobná. Výstup OUT je poté připojen do vstupu povelového přijímače. Způsob uchycení krabičky je dán požadavky zákazníka – totéž platí i o délce připojovacího kabelu.

Nezávazná poptávka